Content area

|
|

Alle typer graviditeter beskytter mod endometriecancer

Et dansk registerstudie viser, at risikoen for endometriecancer nedsættes, hvis kvinden har haft flere graviditeter, uanset om de er endt med en fødsel eller en abort.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Incidensen af endometriecancer er stigende, og der diagnosticeres nu op mod 800 nye tilfælde hvert år. De fleste tilfælde påvises efter menopausen i aldersgruppen 60-70 år. Tidligere studier har vist, at risikoen er nedsat hos kvinder, som har haft mange fødsler, og det er blevet foreslået, at jo flere menstruationscykli, der er blevet supprimeret af graviditet, desto mindre er risikoen for endometriecancer. Et nyt studie er baseret på danske registre med ca. 2,3 millioner kvinder, som var født i perioden 1935-2002 og havde 6.743 tilfælde af endometriecancer. Forfatterne fandt, at kvindens relative risiko for endometriecancer efter første graviditet, uafhængigt af om den endte med en provokeret abort eller en fødsel, blev reduceret med omkring 40%, (hhv. adjusted relative risk 0,53 (95% konfidens-interval (KI): 0,45-0,64) og 0,66 (KI: 0,61-0,72)). At både en fuldført graviditet og en abort tidligt i graviditeten havde en beskyttende effekt, kunne tyde på, at faktorer tidligt i gestationen er med til at nedsætte risikoen for endometriecancer.

Professor Ulla Breth Knudsen, Aarhus Universitet og Fertilitetsklinikken, Kvindeafdelingen, Regionshospitalet Horsens, kommenterer: »Der kan være to underliggende mekanismer som forklaring: en fekunditetseffekt (evnen til at reproducere sig) eller en tidlig graviditetseffekt. Studiet tyder ikke på fekunditet som årsag, men indikerer derimod en biologisk proces tidligt i en graviditet. På dette tidspunkt ses der en stigning i bl.a. progesteronniveau, og at progesteron kunne være central, understøttes af, at brug af hormonspiral (LNG-IUD) er associeret med reduceret risiko for endometriecancer, samt at flere studier har vist, at progesteronbehandling af både forstadier (hyperplasi) og visse typer af endometriecancer kan have en gunstig effekt. Om effekten fremkommer via progesteronreceptormodulering eller f.eks. via stamceller må yderligere studier afklare. Studiet understreger endnu en gang, at danske registre er et fantastisk redskab til at øge klinisk viden og indikere biologiske mekanismer med, hvilket potentielt kan medvirke til forebyggelse og udvikling af ny behandling«.

Husby A, Wohlfahrt J, Melbye M. Pregnancy duration and endometrial cancer risk: nationwide cohort study. BMJ 2019;366:I4693.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Ole Jensen Møller | 16/10
2 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 06/10
2 kommentarer
af Carsten Ulrik Henriques | 01/10
1 Kommentar