Content area

|
|

Alternativ behandling i Danmark - brug, brugere og årsager til brug

Forfatter(e)
Centerchef Helle Langhoff Lønroth & forskningsmedarbejder Ola Ekholm Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), Århus, og Statens Institut for Folkesundhed, København
###vp46523-1######vp46523-2######vp46523-3######vp46523-4### Introduktion: Artiklens formål er at undersøge: 1) brugen af alternativ behandling i den danske befolkning, 2) evt. sammenhænge mellem brug af alternativ behandling og forskellige socioøkonomiske variabler samt 3) årsager til brug af alternativ behandling. Materiale og metoder: Dataene stammer fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2003 og omfatter en stikprøve på 4.000 danske statsborgere på 18 år eller derover. I alt blev der opnået interview med 2.593 personer (65%). Dataene er analyseret ved multivariat logistisk regres...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(7):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Christian Frøkjær Thomsen | 17/11
2 kommentarer
af Mads Aage Toft Kristensen | 16/11
1 Kommentar
af Ketil Bjerregård | 15/11
1 Kommentar
af Jens Lund Ahrenkiel | 15/11
1 Kommentar
af Nicolaj Markus Stilling | 15/11
2 kommentarer
af Marianne Puge Nielsen | 13/11
1 Kommentar
af Akil Raad Kami Abdel-Wahab Walli | 13/11
6 kommentarer
af Larry Højgaard Kristiansen | 11/11
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 09/11
3 kommentarer