Content area

|
|

Analsmerter og tenesmi udløst af stort appendixmukocele

Forfatter(e)
Mikkel Tøttrup1, Carsten Krogh Jørgensen3 & Mona Rosenkilde2 1) Kirurgisk Afdeling P, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2) Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 3) Lægehuset Gl. Stilling


Appendixmukocele er en sjælden tilstand, hvor appendix progressivt fyldes og dilateres med mucinøst indhold. Forandringen findes i under 1% af alle appendektomipræparater og er ofte asymptomatisk. Man kan inddele mukocelerne i tre forskellige typer: 1) det simple mukocele, hvor der er ophobning af mucin i en histologisk normal appendix, og hvor tilstanden skyldes obstrueret afløb til caecum, 2) et cystadenom i appendix, hvor man i den mucinfyldte appendix finder adenomatøst mucosa, og 3) cystadenokarcinom, hvor der kan påvises adenokarcinom [1]. Mukocelet diagnosticeres ofte tilfældigt, og fund ved computertomografi (CT) mistolkes ofte, idet sammenhængen med caecum kan være vanskelig at påvise. Vi beskriver et tilfælde, hvor et kæmpemukocele blev opdaget ved rektaleksploration, og hvor præoperativ diagnostik havde været inkonklusiv.

SYGEHISTORIE

En tidligere rask 60-årig mand søgte læge pga. nedre abdominale smerter, tenesmi ved endetarmen og nyopstået hæmorideproblematik. Egen læge palperede ved rektaleksploration en glat udfyldning i det lille bækken og udførte herefter rektoskopi, der viste normale forhold. Patienten blev henvist til ambulant vurdering på en kirurgisk afdeling, hvor palpationsfundet blev bekræftet. Der blev fundet normale forhold ved koloskopi. Herefter blev der foretaget CT og efterfølgende også magnetisk resonans-skanning, hvor der blev påvist en 13 × 5,5 × 5 cm stor, velafgrænset, cystisk forandring beliggende i højre side af bækkenet (Figur 1 ). Udgangspunktet for processen kunne ikke identificeres. Der var ingen tegn til invasiv vækst. Ved laparotomi fandt man et stort appendixmukocele adhærent ned i fossa rectovesicale. Mukocelet blev fjernet in toto, og basis af appendix blev delt med gastrointestinal anastomose-stapler. Patologien var mucinøst cystadenom med fri resektionsrand.

DISKUSSION

Symptomerne ved appendixmukoceler er meget varierende og uspecifikke, og tilstanden opdages ofte tilfældigt [1]. Som illustreret i denne sygehistorie er det ofte ikke muligt at stille diagnosen præoperativt [1], selvom der er fundet karakteristiske forandringer ved CT [2]. Det karakteristiske fund er en cystisk forandring, hvor der kan være vægforkalkninger. Associa-tionen til caecum kan ikke altid påvises. Det er væsentligt, at diagnosen stilles, og at mukocelet fjernes, idet lidelsen kan være malign. Desuden kan spontan ruptur føre til pseudomyxoma peritonei, der er en potentielt dødelig tilstand [3]. Ved operativ fjernelse af mukoceler er det vigtigt, at der ikke opstår perforation, da en sådan kan være årsag til senere pseudomyksomdannelse [4]. Af denne grund anbefales også åben appendektomi, når tilstanden er erkendt [5]. Man må fraråde finnålsaspiration, hvis der er mistanke om mukocele, og denne sygehistorie viser, at man i tilfælde med cystiske intraabdominale processer bør være tilbageholdende med at nålebioptere. Hos kvinder og børn vil der være flere differentialdiagnoser (ovariecyster og kongenitte misdannelser), hvor finnålsaspiration i visse tilfælde udføres. Vi anbefaler derfor, at man hos disse patientgrupper undlader aspiration, hvis en cystisk proces kan have relation til caecum, eller hvis der er forkalkninger i væggen. Sygehistorien viser også, at vigtig patologi kan afsløres i almen praksis ved simpel rektaleksploration.

src="/LF/images_ufl/ufl_bla.gif">
Mikkel Tøttrup, Kirurgisk Adeling P, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C. E-mail: mikkel_tottrup@hotmail.com

ANTAGET: 4. januar 2012

FØRST PÅ NETTET: 27. februar 2012

INTERESSEKONFLIKTER: ingenReference: 
Ugeskr Læger 2012;174(24):1673-1674
Blad nummer: 
Sidetal: 
1673-1674
  1. Stocchi L, Wolff BG, Larson DR et al. Surgical treatment of appendiceal mucocele. Arch Surg 2003;138:585-9.
  2. Zissin R, Gayer G, Kots E et al. Imaging of mucocoele of the appendix with emphasis on the CT findings: a report of 10 cases. Clin Radiol 1999;54:826-32.
  3. Hinson FL, Ambrose NS. Pseudomyxoma peritonei. Br J Surg 1998;85:1332-9.
  4. Francica G, Lapiccirella G, Giardiello C et al. Giant mucocele of the appendix: clinical and imaging findings in 3 cases. J Ultrasound Med 2006;25:643-8.
  5. Gonzalez MS, Shmookler BM, Sugarbaker PH. Appendiceal mucocele. Contraindication to laparoscopic appendectomy. Surg Endosc 1998;12:1177-9.

Right side

af Kenneth Brandt Hansen | 03/10
2 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar