Skip to main content

Anastomoselækage over 2 år efter operationen

Sen anastomoselækage over to år efter robotassisteret højresidig hemikolektomi med intrakorporal anastomose.
fra Ugeskr Læger 2022;184:V07220424
fra Ugeskr Læger 2022;184:V07220424
Redaktionen
2. dec. 2022
01 min

Højresidige hemikolektomier udføres i dag alt overvejende med minimalt invasiv teknik, hvor robotkirurgi vinder mere og mere indpas. Dette har ført til en øget brug af såkaldt intrakorporal anastomose, hvor anastomosen tildannes i abdomen. Kasuistikken af Laursen et al beskriver et atypisk sygdomsforløb, hvor der forekom sen anastomoselækage over to år efter robotassisteret højresidig hemikolektomi med intrakorporal anastomose. Forfatterne konkluderer, at andre lidelser ofte vil være i hovedfokus så sent i forløbet, hvilket kan medføre forsinket udredning og behandling, hvis dette ikke haves med i de differentialdiagnostiske overvejelser.

Læs kasuistikSen anastomoselækage ved højresidig hemikolektomi med robotassisteret intrakorporal anastomoseteknikMagnus Laursen, Niclas Dohrn & Mads Falk Klein

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen