Content area

|
|

Apoptosis regulation in ulcerative colitis

Forfatter(e)
Læge Jakob Benedikt Seidelin: Forf.s adresse: Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C, Amtssygehuset i Herlev, DK-2730 Herlev. E-mail: jseidelin@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 16. september 2004, kl. 14.00, Lille Auditorium, Amtssygehuset i Herlev. Bedømmere: Mogens Claësson, Jens Frederik Dahlerup og Ebbe Langholz . Vejledere: Ole Haagen Nielsen og Marja Jäättelä .

Ph.d.-afhandlingens udgangspunkt var, at tarmepitelets barrierefunktion er nedsat ved ulcerøs colit (UC) delvist på grund af en øget epitelial celledød ved apoptose. Epitelets barrierefunktion er vigtig, fordi tab heraf medfører, at det underliggende væv udsættes for luminale patogener, der kan opretholde betændelsestilstanden.

Formålet med studiet, som udførtes på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling C, Amtssygehuset i Herlev, var at udvikle en metode til dyrkning af humane kolonepitelceller og derefter at undersøge apoptosemekanismer i epitelcellerne. Afhandlingen er baseret på to originalarbejder og en oversigtsartikel.

Ved de initiale studier blev en enkel metode til dyrkning af kolonepitelceller udviklet. Gene array ekspressionsanalyse af 96 apoptoserelaterede gener i isolerede viable kolonepitelceller viste, at tre gener var overudtrykt ved UC: caspase 1, caspase 5 og inhibitor of apoptosis protein 2 (cIAP-2). De to førstnævnte er sandsynligvis involveret i frigivelsen af cytokiner, mens cIAP-2 er en central hæmmer af apoptoseresponset i kolon-epitelceller over for eksempelvis CD95L. Funktionelle studier af kolonepitelceller i monokultur bekræftede, at følsomheden for CD95L var nedsat ved UC. Fremtidige studier skal belyse, om et dysreguleret apoptoserespons ved aktiv UC har betydning for ophobning af mutationer og dermed for udvikling af kolorektalcancer.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(35):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar