Content area

|

Arvelig pankreatitis er en sjælden, men vigtig sygdomsenhed

Hereditær pankreatitis debuterer tidligt og kræver vedvarende overvågning på grund af høj risiko for udvikling af pancreascancer.
MR-kolangiopankreatikografi. Der ses udtalte forandringer i ductus pancreaticus.
Forfatter(e)
Redaktionen

Omkring 1% af patienterne med kronisk pankreatitis har sygdommen på grund af arvelig disposition med autosomal dominant arvegang med høj penetrans. Hereditær pankreatitis debuterer typisk i barndommen og indebærer en akkumuleret livstidsrisiko på 20-50% for at udvikle pancreascancer. Statusartiklen af Tan et al beskriver behandling og opfølgning af disse patienter, herunder livslangt screeningsprogram for potentiel malignitet.

Læs statusartikel
Hereditær pankreatitis
Ming Tan, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell & Maiken Thyregod Jørgensen

Right side

af Gert Frank Thomsen | 17/02
1 Kommentar
af Kaare Rossel | 17/02
1 Kommentar
af Niels Rokkjær | 16/02
1 Kommentar
af Niels Egund | 15/02
2 kommentarer
af Astrid Hanna M. Schulze | 14/02
1 Kommentar
af Jens Gram-Hansen | 11/02
3 kommentarer
af Poul Erik Rørbæk | 11/02
1 Kommentar