Content area

|
|

Aspects of placental growth hormone physiology

Forfatter(e)
Læge Jens Fuglsang: Forf.s adresse: Gynækologisk/Obstetrisk Forskningslaboratorium, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, DK-8200 Århus N. E-mail: Fuglsang@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 9. september 2005. Bedømmere: Peter Damm, Anders Juul og Jens Otto Lunde Jørgensen . Vejledere: Per G. Ovesen, Niels Møller og Thomas Ledet .

Ph.d.-afhandlingen består af et oversigtsarbejde og tre manuskripter, heraf ét publiceret, og er udført ved Gynækologisk/ Obstetrisk Forskningslaboratorium, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, i samarbejde med Medicinsk Forskningslaboratorium M, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Humant placentart væksthormon (PGH) produceres af syncytiotrophoblasten, hvorfra sekretion finder sted til moderens kredsløb. Maksimale serumkoncentrationer nås i de sidste 4-6 uger før terminen. Hormonets aminosyresekvens er meget lig hypofysært væksthormons, men i modsætning til hypofysært væksthormon er PGH's regulation og funktion kun sparsomt kendt. Flere studier har dog påvist en sammenhæng mellem serumkoncentrationen af PGH ved fødslen og barnets fødselsvægt. Ph.d.-projektets formål var at undersøge basale fysiologiske aspekter for PGH. I placentare vævskulturer genfandtes en tidligere påvist PGH-frisættende effekt af glukose. Ydermere synes der at være en mindre, stimulerende effekt af glycerol, hvorimod ketonstoffer, leptin og insulin var uden effekt ved fysiologisk glukosekoncentration. Metoder til bestemmelse af PGH fandtes at være under indflydelse af den mængde bindingsprotein (GHBP), der er til stede i prøven, idet stigende tilsætning af GHBP forringede genfindingen af PGH. Hos gravide med type 1-diabetes fandtes, som hos ikkediabetiske gravide, en klar sammenhæng mellem mængden af PGH og fødselsvægten. Derimod kunne der ikke findes en sammenhæng mellem PGH og insulinbehov eller HbA1c.

Sammenfattende er det fortsat uafklaret hvilke mekanismer der ligger bag associationen mellem PGH og fødselsvægt. Fremtidige studier bør sigte mod at undersøge PGH's rolle i gravides lipidmetabolisme.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(38):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer