Content area

|
|

Aspekter af insulinsignalering i skeletmuskulatur

Forfatter(e)
Læge Niels Jessen: Forf.s adresse: Sjællandsgade 131, stuen, DK-8000 Århus C. E-mail: Niels.Jessen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 25. januar 2007, kl 14.00, auditorium 2, Søauditoriet, Aarhus Universitet, Århus. Bedømmere: Lektor Jørgen Wojtaszewski, dr.scient. Jørgen Jensen, Norge, og Jørgen Rungby. Vejledere: Sten Lund og Thomas Ledet.

Denne Ph.d.-afhandling er baseret på tre publicerede artikler samt en oversigt. Arbejdet er udført på Medicinsk Forskningslaboratorium, Århus Sygehus, samt Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston, USA, og omhandler insulinresistens i skeletmuskler. Dette er en afgørende faktor bag udvikling af type 2-diabetes og er associeret med andre alvorlige tilstande som hjerte-kar-sygdom. Mekanismerne, som forbinder insulinreceptoren til øget glukoseoptagelse, er endnu kun delvist identificerede, men det er velkendt, at disse er af afgørende betydning for muskelcellens insulinfølsomhed.

Målet for afhandlingen har været at undersøge samspillet mellem stimuli, der påvirker insulinfølsomheden, og aktiviteten af insulinsignalkaskaden. Dette blev gjort ved at øge insulinfølsomheden ved stimulering af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK), samt ved at inducere insulinresistens ved infusion af væksthormon (GH). Resultaterne viser, at insulinsignalering i muskler kan øges efter gentagen AMPK-stimulation, men at denne opregulering ikke er en forudsætning for øget insulinfølsomhed. Dernæst ses det, at GH ikke direkte aktiverer insulinsignalvejen, samt at GH-induceret insulinresistens ikke skyldes nedsat aktivitet i pt. kendte dele af signalkaskaden.

Disse resultater understreger kompleksiteten af insulinsignalering i muskler. Modulation af insulinsignaleringsproteiner kan medvirke til øget insulinfølsomhed, men yderligere forskning i insulinsignalering er nødvendig for at kunne give et mere fuldstændigt billede af mekanismerne bag udvikling af insulinresistens. En forståelse af disse mekanismer vil kunne hjælpe med til at målrette en indsats mod den hastigt voksende forekomst af type 2-diabetes.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(4):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer