Content area

|
|

Aspirin resistance

Forfatter(e)
Læge Tina Svenstrup Poulsen: Forf.s adresse: Kardiologisk Afdeling B, Sdr. Boulevard 29, DK-5000 Odense C. E-mail: tina.poulsen@ouh.fyns-amt.dk Forsvaret fandt sted den 27. maj 2005, Odense Universitetshospital. Bedømmere: Poul Flemming Høilund-Carlsen, Peer Grande og Steen Dalby Kristensen . Vejledere: Hans Mickley, Torben Haghfelt, Peter Licht og Bo Jørgensen .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Formålet var:

  1. at evaluere the Platelet Function Analyzer-100 som en metode, der kan anvendes til måling af acetylsalicylsyres (ASA) evne til at hæmme trombocytaggregation,

  2. i et tværsnitsstudie at bestemme prævalensen og den klinisk relevans af ASA-resistens hos patienter, der tager forebyggende ASA og indlægges med symptomer på et akut myokardieinfarkt (AMI),

  3. at beskrive forekomsten af ASA-resistens ét år senere. I tværsnitsstudiet indgik 298 patienter, hvoraf 187 kunne genundersøges efter ét år.

Prævalensen af ASA-resistens hos akut indlagte patienter var 23%. Hos patienter med verificeret AMI var prævalensen signifikant højere sammenlignet med patienter, der ikke havde AMI (36% versus 20%, p=0,0058). Et år senere var prævalensen af ASA-resistens faldet til 9%. Hovedparten af de patienter, der var ASA-resistente ved genundersøgelsen, havde også været ASA-resistens ét år tidligere (12/17). Blandt de resterende 170 følsomme patienter var 34 ASA-resistente ét år tidligere og havde således ændret status i den mellemliggende periode. Ud af de 34 patienter havde 38% et AMI ved den første undersøgelse, mens forekomsten af AMI var 15% blandt de patienter, der var ASA-følsomme ved begge lejligheder (p=0,0019).

Fremtidige studier bør fokusere på den prognostiske betydning, mekanismerne bag samt eventuel behandling af ASA-resistens.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(32):
Blad nummer: 

Right side

af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar