Skip to main content

Astma hos elitesportsfolk

Læge Thomas Kromann Lund: Forf.s adresse: Mariendalsvej 44, 1. tv., DK-2000 Frederiksberg. E-mail: tclund@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted fredag den 6. juni 2008. Bedømmere: Michael Kjær, Ole Hildberg og Malcolm Sue-Chu, Norge. Vejleder: Vibeke Backer.

6. jun. 2008
2 min.

Ph.d.-afhandling fra Bispebjerg Hospital, København.

Elitesportsfolk har en høj forekomst af astma, og denne forekomst er muligvis associeret til bestemte typer sport. Formået var at bestemme brugen af antiastmatisk medicin og prævalensen af luftvejssymptomer og astma hos elitesportsfolk. Desuden at undersøge om elitesportsfolk med luftvejssymptomer har astma samt undersøge luftvejsinflammationen og den bronkiale reaktivitet over for mannitol.

Tre tværsnitsundersøgelser: I Ansøgninger om medicinske certifikater (ATUE) i 2005 blev undersøgt (n = 694). II Spørgeskemaundersøgelse af elitesportsfolk (n = 418). III Klinisk undersøgelse af 54 elitesportsfolk samt to kontrolgrupper: a) 22 ikkesportsfolk med astma og b) 35 ikkesportsfolk uden astma. Undersøgelser: spørgeskemaer, nitrogenoxid i udåndingsluften (eNO), lungefunktion, allergitest, mannitoltest og blodprøver. Induceret sputum på alle med astma.

Ad I Antiastmatisk medicin var inkluderet i 445 (64%) af alle ATUE-certifikaterne. Heraf udgjorde ansøgninger om inhalerede kortikosteroider 308 (69%), og de fleste ansøgninger om ATUE-certifikater blev håndteret af praktiserende læger (78%). Ad II 329 (79%) elitesportsfolk udfyldte spørgeskemaerne; 181 (55%) rapporterede luftvejssymptomer, og 46 (14%) havde aktuel astma. Antiastmatisk medicin blev taget af 24 (7%) elitesportsfolk. Elitesportsfolk, som deltog i udholdenhedssport, havde en højere prævalens af luftvejssymptomer (74%), brug af antiastmatisk medicin (15%) og aktuel astma (24%) end alle andre sportsfolk (p < 0,01). Ad III Der blev ikke fundet nogen forskel i lungefunktion, eNO, bronkial reaktivitet (AR) over for mannitol og atopy mellem elitesportsfolk med og uden luftvejssymptomer. Elitesportsfolk med lægediagnosticeret astma havde mindre AR (RDR 0,02 (0,004) vs. 0,08 (0,018) p < 0,01) og færre sputum eosinofile (0,8% (0-4,8) vs. 6,0% (0-18,5), p < 0,01) end ikkesportsfolk med lægediagnosticeret astma.

De fleste ansøgninger om ATUE-certifikater blev håndteret af praktiserende læger, og hovedparten omhandlede antiastmatisk medicin. Vi fandt tegn på mulig underbehandling af elitesportsfolk med astma, og elitesportsfolk fra udholdenhedssport havde den højeste prævalens af luftvejssymptomer og astma. Prævalensen af luftvejssymptomer var højere end prævalensen af astma, og vi demonstrerede, at luftvejssymptomer alene ikke skal bruges til at diagnosticere astma hos elitesportsfolk. Vi demonstrerede, at luftvejssymptomer er uafhængige af lungefunktion, eNO, RDR og atopy hos elitesportsfolk. Elitesportsfolk med lægediagnosticeret astma ser ud til at have mindre bronkial reaktivitet og færre sputum eosinofile end ikkesportsfolk med lægediagnosticeret astma.