Skip to main content

Atorvastatin and endothelial function in type 2 diabetes

MD Magdalena Misiorna-Böhme: Forf.s adresse: Skovsbovænge 6, DK-5700 Svendborg. E-mail: magda@sydfynsmail.dk Forsvaret fandt sted den 29. april 2008. Bedømmere: Ulf Simonsen, Christian Torp-Pedersen og Hans Mickley. Vejleder: Kenneth Egstrup.

5. maj 2008
2 min.

Denne ph.d.-afhandling udgår fra Medicinsk Forskningsafdeling, Sygehus Fyn Svendborg, og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Studiet omhandler en effekt af intensiv kolesterolsænkende behandling alene og i kombination med stram blodtrykskontrol på endotelcellefunktionen hos type 2-diabetikere.

Der er evidens for, at behandling af hyperkolesterolæmi eller hypertension kan forebygge udviklingen af aterosklerotisk sygdom også hos patienter med type 2-diabetes. Samtidig er der sparsom evidens for yderligere klinisk udbytte ved en integreret forebyggende indsats mod begge ovennævnte risikofaktorer. Formålet med ph.d.-projektet var at undersøge endotelcellefunktionen vurderet ved flowmedieret dilatation (FMD) af arteria brachialis før og efter tolvmånedersintervention med atorvastatin 80 mg/dag versus atorvastatin 80 mg/dag og blodtrykskontrol versus placebo hos patienter med type 2-diabetes uden kendt aterosklerotisk sygdom. Biformål var at vurdere den temporale variation af FMD i denne populationsgruppe.

De overordnede fund peger i retning af, at kolesterolsænkende behandling med højdosisstatin forbedrer endotelcellefunktionen hos type 2-diabetikere uden manifesteret aterosklerotisk sygdom. Forbedringen af FMD var signifikant korreleret til intensiv kolesterolsænkende behandling. Dette antyder en sammenhæng mellem kolesterolsænkende behandling, forbedring af endotelcellefunktionen og reduktion af kardiovaskulære events. Behandling med atorvastatin 80 mg/dag viste sig også at have en reducerende effekt på det systoliske blodtryk. Blodtrykskontrol som tillæg til atorvastatin 80 mg/dag havde ingen yderligere effekt på endotelcellefunktionen.

Hvad angår variationen af FMD i arteria brachialis, kan vi konkludere, at serielle FMD-målinger er at foretrække frem for en enkelt måling foretaget på et arbitrært tidspunkt i den post-iskæmiske periode. Vores resultater tyder på at, vasodilatation induceret af en forbigående iskæmi forekommer senere hos type 2-diabetikere.