Skip to main content

Både kropsvægt og livsstil påvirker overlevelsen

Stort kohortestudie af samspillet mellem vægt og livsstil viser lavest dødelighed blandt dem, som er slanke på grund af sund livsstil

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

5. jan. 2017
2 min.

I mange undersøgelser har man fokuseret på betydningen af vægt for mortaliteten. Generelt finder man i de fleste undersøgelser en U-formet kurve, hvor mortaliteten er højest blandt dem med lavest og højest body mass index (BMI), men kurvens nadir – det vil sige den BMI-værdi, som er associeret til lavest mortalitet, har været forskellig, og nogle studier har vist, at overlevelsen er bedst blandt dem, som er overvægtige (BMI mellem 25-30 kg/m2). Den nye undersøgelse prøver at kaste lys over betydningen af samspillet mellem kropsvægt og sund livsstil (motion, sund diæt og ikkerygning) for overlevelsen. I studiet har man fulgt over 100.000 amerikanere i op til 32 år med hensyn til død af alle årsager og død som følge af cancer og hjerte-kar-sygdomme. Resultaterne viser bedst overlevelse blandt dem, som er slanke (BMI på 18,5-22,4 kg/m2) og har en sund livsstil. Det er dog bedre at være overvægtig (BMI på 22,5-29,9 kg/m2) og have sund livsstil end at være slank (BMI mellem 18,5-22,4 kg/m2) og leve usundt.

Berit Lilienthal Heitmann, professor og forskningschef for Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, kommenterer: ”Bortset fra undersøgelser stratificeret til rygere og ikkerygere, er det interessant, at tidligere studier på området primært har justeret for KRAM-faktorer, dvs. opfattet livsstil som støj, frem for – som i dette studie – som selvstændige modificerende faktorer med betydning for sammenhængen mellem BMI og overlevelse. Studiets resultater ligger i forlængelse af tidligere studier, der viser, at aktive overvægtige (fit og fed) ikke har øget mortalitet i forhold til inaktive slanke (tam og tynd), men studiet udmærker sig primært ved at demonstrere, at den øgede mortalitet hos de slanke formentlig kan tilskrives kroniske metaboliske, inflammatoriske eller patologiske lidelser, der netop er forårsaget af den usunde livsstil. Interessant er det imidlertid også, at kun ca. 10% af kvinderne og 20% af mændene i studiet, trods høj sundhedsprofessionel uddannelse, havde en sund livsstil. Der er således nok at tage fat på i en forebyggelsessammenhæng.

Veronese N, Li Y, Manson JE et al. Combined associations of body weight and lifestyle factors with all cause and cause specific mortality in men and women: prospective cohort study. BMJ 2016;355:i5855

Interessekonflikter: ingen