Content area

|

Både læger og patienter har svært ved at tolke information om bivirkninger til medicin

Man bør ændre formatet for informationen om bivirkninger til medicinsk behandling og inkludere bivirkningsforekomsten hos både aktiv- og placebobehandlede.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Ifølge sundhedsloven skal man som læge informere om de bivirkninger og komplikationer, der er ved den behandling, man iværksætter. Statusartiklen af Strand et al. påpeger imidlertid, at læger, sundhedsprofessionelle og patienter ikke er i stand til at fortolke de bivirkningsdata, som præsenteres i produktresuméerne og dermed på pro.medicin.dk, min.medicin.dk og indlægssedler, da de angivne frekvenser af bivirkninger er ikke justeret for forekomsten i placebogruppen. Forfatterne forslår derfor, at informationen bør inkludere bivirkningsforekomsten hos både aktiv- og placebobehandlede patienter.

Læs statusartikel
Information og misinformation om bivirkninger
Niels August Willer Strand, Siri Vinther & Henrik Horwitz

Right side

af Claus Rasmussen | 23/01
3 kommentarer
af Anders Ottar Jensen | 23/01
2 kommentarer
af Lars Erik Bryld | 22/01
3 kommentarer
af Lasse Wissing Micheelsen | 20/01
3 kommentarer
af Thomas Sigurd Alber | 20/01
2 kommentarer
af Johan Ludvig Reventlow | 18/01
1 Kommentar
af Bjarne Skjødt Hjaltalin | 18/01
1 Kommentar