Skip to main content

Baricitinib oven i remdesivir til indlæggelseskrævende COVID-19

Tillæg af januskinaseinhibitor baricitinib til remdesivir havde positiv effekt på forløbet af sygdommen, især blandt patienter med behov for stort ilttilskud.

Illustration: NIAD-RML
Illustration: NIAD-RML

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet. dk

23. mar. 2021
02 min

Det kliniske forløb af SARS-CoV-2-infektion starter typisk med milde symptomer fra de øvre luftveje. Efter 7-8 dage udvikler ca. 20% af patienterne tegn på bilateral pneumoni. Dette stadie er karakteriseret ved udtalt inflammation. Nyt studie undersøger effekten af januskinase (JAK)-inhibitoren baricitinib, som blandt andet anvendes i behandling af inflammatoriske gigtsygdomme og visse kræfttyper. I alt 1.033 patienter med svær indlæggelseskrævende COVID-19 blev randomiseret til enten remdesivir plus baricitinib (aktiv behandling) eller remdesivir plus placebo. Den aktive behandling medførte signifikant hurtigere forbedring af symptomerne, hvilket var mest udtalt i den undergruppe af patienter, som havde brug for store doser ilt. I denne subgruppe medførte aktiv behandling klinisk remission i løbet af ti dage versus 18 dage i placebogruppen, og dødeligheden efter fire uger blev reduceret fra 7,8% til 5,1%.

Professor Søren Jacobsen, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Studierationalet hviler på antagelsen om, at den dårlige prognose for visse patienter med COVID-19 på trods af behandling med remdesivir blandt andet drives af utilstrækkelig kontrol af cellulær virus entry samt et dysreguleret, hyper-inflammatorisk respons. Den gavnlige effekt af remdesivir plus baricitinib blev set på et tidspunkt, hvor patienterne havde behov for stort ilttilskud, men ikke mekanisk respirationsstøtte, hvor dexamethason især er vist at have effekt. Dette understøtter antagelsen, at behandling af COVID-19 ikke blot er et spørgsmål om typen af intervention, men også timingen. I denne forbindelse er det interessant, at baricitinib er vist at kunne hæmme cellulær entry af SARS-CoV-2. Baricitinib er dog bedre kendt for en kraftig antiinflammatorisk effekt gennem specifik hæmning af JAK 1 og 2 og dermed også forskellige proinflammatoriske cytokiner, en effekt, som anvendes i behandlingen af reumatoid artrit. Denne mekanisme kan også forklare en øget grad af reaktivering af kroniske, latente virusinfektioner blandt disse patienter, herunder herpes zoster. Dette bør man være opmærksom på ved fremtidig behandling af COVID-19 med baricitinib«.

Kalil AC, Patterson TF, Mehta AK et al. Baricitinib plus remdesivir for hospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 2021;384:795-807.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen