Content area

|
|

Behandling af kolorektalcancer

Forfatter(e)
Læge Thomas Nahne Nickelsen: Forf.s adresse: Viadukt Allé 5, DK-2900 Hellerup. E-mail: tnn@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 27. september 2005, kl. 13.30, auditorium C, Amtssygehuset i Glostrup, København. Bedømmere: Peer Wille-Jørgensen, Henrik Toft Sørensen og Lars Påhlman . Vejledere. Torben Jørgensen og Ole Kronborg .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Den bygger på fire arbejder med analyser baseret på DCCG-databasen 2000-2001 (Danish Colorectal Cancer Group (alle førstegangs kolorektal adenocarcinomer)). I alt 5.187 patienter blev inkluderet.

Formålet var at sammenligne 30-dags-mortaliteten mellem danske afdelinger justeret og ujusteret for case-mix samt at undersøge livsstilsfaktorers og strukturelle forholds betydning for 30-dags-komplikationer.

Analyser i et 5% randomiseret udtræk fra DCCG-datakvaliteten viste gennemsnits-κ-værdier mellem 0,55 og 0,67. Dækningsgraden var 89,2%.

Der var signifikant forskel på 30-dags-mortaliteten afdelingerne imellem, både med og uden justering for case-mix (gennemsnit 9,9%). En del af forskellen kan formentlig tilskrives livsstilsfaktorerne, og flere af disse (BMI ≥30 kg/m2 , rygning, alkoholforbrug, selvvurderet fysisk form) havde signifikant betydning for 30-dags-mortaliteten og/eller komplikationer (generelt, nedsat sårheling, anastomoselækage, dyb sårinfektion, thromboser). Uden risikofaktorer ville der være 23% færre komplikationer og 64% lavere 30-dags-mortalitet (æti-ologisk fraktion).

Kirurgens operationsantal havde betydning for udfaldet af rectumkirurgi, men ingen strukturfaktorer havde særlig betydning inden for colonkirurgi. Danmarks størrelse og ensartethed er måske forklaringen.

Tesen fokuserer på sammenhængen mellem patient, behandling, organisation og resultat. Organisation havde fraset antal operationer kun ringe betydning, modsat livsstilsfaktorer. Tesen illustrerer mulighederne for en klinisk database med at analysere og sammenligne afdelingers resultater samt identificere nye risikofaktorer.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(38):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar