Skip to main content

Behandling af øresekretion hos børn med øredræn

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

10. okt. 2014
2 min.

Børn, som har fået anlagt øredræn, oplever øresekretion relativt hyppigt. Der er langtfra konsensus om, hvordan dette bør håndteres. Formålet med dette randomiserede, kontrollerede studie var at sammenligne effekten af antibiotika-glukokortikoid-holdige øredråber, oralt administrerede antibiotika og observation.

I studiet indgik 203 1-10-årige børn (medianalder 4,5 år), som havde øredræn, og som havde udviklet øresekretion over en periode på maks. syv dage. Børnene blev randomiseret til behandling med enten hydrokortison-bacitracin-colistin-øredråber i syv dage (n = 76), amoxicillin-clavulansyre som oral suspension i syv dage (n = 77) eller observation (n = 77).

Efter to uger fandt man fortsat øresekretion hos 5% af dem, som fik øredråber, 44% af dem, som fik systemiske antibiotika, og 55% af dem, som blev observeret. Øresekretion stod på i signifikant kortere tid for de børn, som blev behandlet med øredråber (mediantid fire vs. fem vs. 12 dage). Over en seksmånedersperiode var det samlede antal dage med øresekretion signifikant lavere for børn behandlet med øredråber (fem vs. 13,5 vs. 18 dage). Ingen af behandlingerne medførte alvorlige bivirkninger eller komplikationer.

Professor, overlæge Preben Homøe, Øre-næse-halskirurgisk Afdeling, Køge Sygehus, kommenterer: ”Akut øresekretion opstår hos 25-75% blandt børn med øredræn. Det aktuelle veldesignede studie dokumenterer den overlegne effekt af lokal øredråbebehandling frem for bredspektrede perorale antibiotika i lighed med et nyere dansk studie, hvor der dog ikke indgik hydrokortison. Forfatterne har anvendt et præparat, som ikke er registreret i Danmark, men konkluderer formentligt korrekt, at tilsvarende dansk registrerede præparater indeholdende antibiotika + hydrokortison vil være lige så effektive. Første behandling af ukompliceret øresekretion hos børn med dræn bør være lokal øredråbebehandling med applikationsinformation”.

van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP et al. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014;370:723-33. (LINK)

Interessekonflikter: ingen