Skip to main content

Behandling rettet mod det defekte transportprotein CFTR forbedrer forløbet af cystisk fibrose

Patienter med cystisk fibrose, som behandles med kombinationen af ivacaftor og lumacaftor, oplever færre lungeinfektioner og langsommere nedbrydning af lungefunktionen.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. mar. 2017
2 min

Baggrunden for cystisk fibrose (CF) er en defekt i transportproteinet cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). Der findes flere genetiske varianter af sygdommen, men i Danmark er ca. 70% af patienterne homozygote (bærere af to ens kopier af) delta-F508-mutationen. Ved sygdommen tilstopper abnormt sejt sekret kirtler og udførselsgange i flere organsystemer. Det går mest ud over lungerne og bugspytkirtlen, og levelængden afhænger af lungemanifestationerne. Inden for de sidste år er der fremkommet lægemidler, som påvirker funktionen af CFTR. En ny undersøgelse af kombinationspræparatet lumacaftor/ivacaftor til patienter med CF, som er homozygote for delta-F508-mutationen, pooler data fra to tidligere publicerede undersøgelser og rapporterer forløbet af sygdommen. Forfatterne rapporterer et langsommere fald i lungefunktionen og færre eksacerbationer.

Overlæge Tacjana Pressler, Rigshospitalet, kommenterer: »Ivacaftor er det første præparat, som selektivt potenserer CFTR-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal hos patienter med G551D-mutation i CFTR-genet. Ivacaftor er allerede i brug til patienter med denne meget sjældne mutation. Patienter homozygote for delta-F508-mutationen har praktisk talt ingen protein på cellernes overflade, og derfor er kombinationsbehandling nødvendig. Lumacaftor medfører, at større dele af CFTR-proteinet bliver dannet og transporteret til celleoverfladen, hvor de er tilgængelige for ivacaftors gavnlige virkning. Resultater af de kliniske afprøvninger viser signifikant forbedring af både lungefunktion og BMI, ligesom risikoen for pulmonale eksacerbationer reduceres signifikant: 39% reduktion sammenlignet med placebo. Dette afspejles i færre indlæggelser og færre intravenøse antibiotikakure med 56% reduktion sammenlignet med placebo. I løbet af den forlængede behandlingstid på 96 uger faldt lungefunktionen langsommere sammenlignet med matchede patienter fra cystisk fibrose-registeret. Anvendelsen af kombinationsbehandlingen med lumacaftor og ivacaftor er et vigtigt skridt i retning af korrektion af den basale defekt ved sygdommen«.

Konstan MW, McKone EF, Moss RB et al. Assessment of safety and efficacy of long-term treatment with combination lumacaftor and ivacaftor therapy in patients with cystic fibrosis homozygous for the F508del-CFTR mutation (PROGRESS): a phase 3, extension study. Lancet Respir Med 2017;5:107-18.

Interessekonflikter: TP er medlem af advisory board for Xellia, har holdt foredrag for Mylan AB, Vertex Pharmaceuticals (U.K) Ltd, Gilead Sciences International og Raptor Pharmaceuticals Europe BV samt har deltaget i kongresser betalt af Gilead, Mylan og Raptor.