Content area

|
|

Betydning af kønsforskel mellem patient og læge ved kirurgi

Kirurgens køn i forhold til patientens køn har betydning for det postoperative forløb. Et nyt studie har undersøgt betydningen af kønsforskel mellem patient og kirurg i >1,3 million patientforløb med næsten 3.000 kirurger. Studier finder en minimal, men signifikant øget risiko for komplikationer i patientforløb, hvor patienten er kvinde og kirurgen er mand.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Komplikationer efter kirurgi skyldes mange forhold. Det inkluderer blandt andet beslutninger truffet før kirurgi, teknisk kunnen og tidlig identifikation af eventuelle komplikationer. Fra almen medicin er det kendt, at kønsforskel mellem læge og patient kan spille en rolle for sygdomsforløb, særligt hvor patienten er kvinde og lægen er mand. Inden for kirurgiske procedurer er denne forskel dog dårligt belyst. Et nyt studie med mere end 1,3 million kirurgiske procedurer viser, at også her spiller kønsforskel ind. Studiet har set samlet på en række procedurer, hvor der var kønsforskel mellem patient og læge i >700.000 af forløbene.

Overlæge, dr.med. Michael Achiam, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Rigshospitalet, kommenterer: Studiet er interessant, ikke pga. kønsforholdet mellem patient og kirurg ved selve det kirurgiske indgreb, men pga. implikationerne. De færreste (mænd?) ville nok antage, at kirurger, uanset kønnet, opererer bedre eller værre afhængig af kønnet af den patient, der ligger foran dem. Og antagelsen om at det bare går patienterne (især kvindelige) dårligere med en mandlig kirurg, virker også lidt overraskende. Desuden er forskellene, om end statistisk signifikante, marginale, og risikoen for oversete konfoundere stor grundet metodologien. Dykker man ned i resultaterne, finder man da også, at mandlige kirurger var ældre og havde mere erfaring, og at kvinder behandlede yngre patienter med mindre komorbiditet. De interessante implikationer er dog, at patient-behandler-kønsforhold potentielt kunne have en indvirkning på det præ-og postoperative forløb og udfald. At kønsroller kan spille ind i udredning og patientrapporterede postoperative gener, hvilket kan lede til dårligere outcome. Fokus i de seneste år har derfor også bevæget sig mere i retning af mere patientinddragelse og kontinuerlig, objektiv monitorering, for at udligne eller justere for traditionelle kønsroller og subjektive vurderinger eller rapporterede outcomes.

Wallis CJD, Jerath A, Coburn N, et al. Association of surgeon-patient sex concordance with postoperative outcomes. JAMA Surgery 2021 Dec 8;e216339.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer