Skip to main content

Betydningen af efterladt discusvæv og heling af forreste interkorporal lumbal spondylodese

Læge Haisheng Li: Forf.s adresse: Søndervangen 93, st.8, DK-8260 Viby J. E-mail: haisheng.li@ki.au.dk Forsvaret fandt sted den 28. maj 2004. Bedømmere: Ebbe Stender Hansen, Søren Overgaard og Karsten Thomsen . Vejleder: Cody Bünger og Martin Lind .
4. nov. 2005
02 min

Ph.d.-afhandlingen er udført på Ortopædisk Forskningslaboratorium og Klinisk Institut i perioden 1999-2001. Formålet med studiet var at udforske vævets effekt på osteoblastmetabolisme in vitro og følgende undersøge effekten på knoglegraftindheling in vivo i en eksperimentel model for interkorporal spondylodese.

In vitro-studierne viste, at human nucleus pulposus (NP) og annulus fibrosus (AF) påvirkede osteoblastlignende celler (SaOS-2), medførende en stigning i thymidininkorporation og collagen type I-produktion. Alkalisk fosfatase blev kun stimuleret ved tilførsel af NP alene.

Det konditionerede medie blev screenet for cytokiner frigivet fra det humane discusvæv. Der blev fundet høje niveauer af Eotaxin, IP-10, Rantes, IL-6 og IL-8. Syv andre cytokiner blev frigjort, men i beskedne mængder.

Cellulær proliferation blev signifikant øget med tilførsel af konditioneret medium til humane knoglemarvsstamceller. Den alkaliske fosfatase var uændret, og der fandtes en negativ correlation mellem IL-6-niveau og cellulær proliferation.

I dyreforsøg blev foretaget 2-niveaus anterior lumbal interkorporal spondylodese med kulfiber-cages på ti grise. NP blev blandet med autograft pakket i et kulfiber-cage . Cages pakket med autograft alene var kontrol. Efter en 12 ugers observationsperiode viste resultaterne, at autograft blandet med NP resulterede i nedsat eller forsinket knogledannelse som udtryk for signifikant hæmmende virkning på helingen.

Studierne peger på vigtigheden af at fjerne alt discusvævet ved interkorporal spondylodese, særlig vigtigt NP i forbindelse med anterior interkorporal spondylodese.

Cytokinstudierne peger på vigtigheden af at analysere cytokinfrigørelsen i relation til discuslidelsens symptomatologi.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen