Content area

|

Biologiske markører for arbejdsrelateret stress

Symptomer på stress og depression overlapper hinanden, men målinger af hypothalamus-hypofyse-binyrebarkaksen kan muligvis anvendes til skelnen imellem de to tilstande.
Colourbox. Der er symptomoverlap mellem ARS og depression, hvilket giver differentialdiagnostiske vanskeligheder.
Forfatter(e)
Redaktionen

Arbejdsrelateret stress rapporteres i stigende omfang i den generelle befolkning. I statusartiklen diskuterer Rotvig et al den diagnostiske klassifikation og gennemgår ny viden om biologiske markører for stress, som kan anvendes i differentialdiagnostikken over for depression.

Læs statusartiklen
Arbejdsrelateret stress
Ditte Høyer Rotvig, Jeanett Østerby Bauer, Nanna Hurwitz Eller & Martin Balslev Jørgensen

Right side

af Theodóra Hannesdóttir Cleemann | 02/06
3 kommentarer
af Bjørn Erik Ejbye Sørensen | 26/05
2 kommentarer
af Morten Blomgren | 24/05
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 20/05
1 Kommentar
af Hans Henrik Freudenthal | 20/05
1 Kommentar