Content area

|
|

Blødning per rectum hos en patient med Schistosoma haematobium-infektion

Ugens billede.
Forfatter(e)
Peter Derek Christian Leutscher, e-mail: peteleut@rm.dk, Marek Stawowy & Jens Johannes Christiansen Ugeskr Læger 2016;178:V68226

En i øvrigt sund og rask 55-årig mand, der var af dansk oprindelse og havde haft 12 års ophold som feltlæge på Madagaskar og i Yemen (1993-2005), fik i 2015 recidiverende episoder med frisk blødning per rectum. Der blev udført ilieokoloskopi med normale fund, men i det rektosigmoidale område observeredes milde proktitforandringer med nedsat kartegning. En efterfølgende hæmotoxylin-eosin-farvning af biopsimateriale fra såvel rectum som sigmoideun viste granulomdannelse, der indeholdt både levende og døde Schistosoma-æg, der blev klassificeret som Schistosoma haematobium på grund af den typiske spidsformation terminalt på ægget (se pil på illustrationen).

S. haematobium-parasitten overføres ved kontakt med ferskvand i endemiske områder i Afrika og Mellemøsten [1]. Ormene giver anledning til ægudløst inflammation og fibrøse forandringer med symptomer overvejende fra de urogenitale organer, men tillige som i dette tilfælde med sent indsættende symptomer (> 10 år) fra den distale tarm, som dog mere hyppigt afficeres ved infektion med S. mansoni.

Patienten blev behandlet med tablet praziquantel 4.200 mg (40 mg/kg) som engangsdosering. Efterfølgende ophørte episoderne med blødning per rectum.

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 12. september 2016

Interessekonflikter:

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. World Health Organization. Schistosomiasis. Factsheet no.15. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/ (30. mar 2016).

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer