Skip to main content

Boganmeldelse: Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Denne bog taler til en bred læserskare. Den studerende vil kunne få hjælp til tankegangen bag kvalitativ forskning og til selve håndværket, og den erfarne kvalitative forsker vil få sat sin hidtidige tænkning ind i en teoretisk forståelsesramme.

Lektor, assisterende forskningsleder, ph.d., dr.med. Annette Sofie Davidsen E-mail: adavid@sund.ku.dk Interessekonflikter: ingen
8. maj 2017
02 min

Denne norske bog om kvalitative metoder beskriver – med mange velvalgte eksempler fra forskning på forskellige niveauer fra studenteropgaver til doktordisputatser – hvordan forskellige typer kvalitativ forskning udføres.

Forfatter: Aksel Tjora. Forlag: Gyldendal Akademisk. Sider: 285. Pris: 379 kr.
Forfatter: Aksel Tjora. Forlag: Gyldendal Akademisk. Sider: 285. Pris: 379 kr.
Indledningsvis beskrives kvalitative metoder mere overordnet, inklusive den teoretiske eller filosofiske grundlagstænkning og de nødvendige pragmatiske hensyn. Forfatteren bruger en analytisk tilgang, som kaldes ”stegvis-deduktiv induktiv metode” (SDI), hvor man arbejder i trin fra rådata til begreber og teorier. Det er dog ikke en lineær proces, da man konstant går frem og tilbage mellem trinene, men modellen giver et overblik over de processer, man går igennem. Der er beskrivelse af forskellige slags dataindsamlingsstrategier som interview, observation og dokumenter, og hvad de hver især kan give svar på. Begreber som f.eks. generalisering diskuteres, og det hævdes, at dette begreb ikke skal begrænses til statistisk generalisering.

Et mål for SDI-metoden er begrebsmæssig generalisering. Det betyder, at resultaterne er i form af begreber, modeller eller metaforer, som er relevante ud over det konkrete projekt. At den kvalitative forskning skal bidrage til udvikling af begreber og teori, gennemsyrer tankegangen i hele bogen. Det kræver, at analysen er tilpas dybdegående, og forfatteren giver fine anvisninger på, hvordan man så gør det. I et forståeligt sprog og med illustrative eksempler vises det, hvordan man kender forskel på, ”hvad de snakker om”, og ”hvad de siger”. Analyseprocessen skal føre til udvikling af begreber, så man får resultater, som rækker ud over det rent deskriptive. Forfatteren formår på mesterlig vis at gøre denne proces begribelig og håndterbar og at illustrere, hvad kvalitativ forskning går ud på.

Bogen taler til en bred læserskare. Den studerende vil kunne få hjælp til tankegangen bag kvalitativ forskning og til selve håndværket, og den erfarne kvalitative forsker vil få sat sin hidtidige tænkning ind i en teoretisk forståelsesramme.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen