Skip to main content

Bone transplantation, guided bone regeneration and angiogenesis in experimental posterolateral lumbar spine fusions in rabbits

Afdelingslæge Michael Nielsen: Forf.s adresse: Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik U-2161, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: michaelnielsen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted fredag den 8. juni 2007, kl. 15.00, Auditoriet, Medicinsk Historisk Museion, Bredgade 62, København. Bedømmere: Michael Mørk Petersen, professor, dr.odont. Thorkild Karring og Karsten Thomsen. Vejledere: Thomas Kiær og Bjarne Lund.

1. jun. 2007
2 min.

Af alle knogletransplantationer foretages 40-50% som led i en stivgørende rygoperation. Manglen på knoglegraft til større indgreb samt donor -site- morbiditeten nødvendiggør, at man fortsat leder efter en brugbar knoglegrafterstatning. Guided bone regeneration, hvor knogletransplantatet beskyttes af en membran, har været anvendt i bl.a. kæbekirurgien gennem de sidste 15-20 år.

Vores hypotese var: Kunne knoglenydannelse og fusionsrate i lumbal fusionskirurgi øges ved at forhindre indvækst af arvæv i knoglemassen ved hjælp af en membran?

Der blev udført tre dyreeksperimentelle studier deraf et større randomiseret studie med 32 kaniner. Der blev anvendt hhv. (autolog) knogletransplantation fra hoftekammen, (allogen) knogle fra knoglebank eller steril bovin knoglegraftsubstitut (xenograft) med eller uden anvendelse af beskyttende collagenmembraner.

Mængden af nydannet knogle blev kvantiteret gennem hele blokken af nydannet knogle fra hvert dyr - helingsgraden blev vurderet kvantitativt og kvalitativt.

I de indledende studier, fandt vi, at xenograft med mem-branbeskyttelse inducerede ligeså meget ny knogle som ubeskyttet autograft. I gruppen med membranbeskyttelse fandt vi signifikant mindre indvækst af forstyrrende arvæv fra de omgivende bløddele.

Det randomiserede studie viste, at de to grupper med autolog knogle tilsammen havde induceret signifikant mere ny knogle sammenlignet med de to grupper med allogen knogle. Vi fandt signifikant flere nydannede blodkar i de helede fusioner sammenlignet med de ikkehelede. Vi fandt ingen sikker effekt af membranen, hverken angående mængden af nydannet knogle eller mængden af nydannede blodkar. Membranen kunne således ikke øge knoglenydannelsen eller bedre helingen af fusionen.