Content area

|
|

Brug af antibakteriel pose ved pacemakere og ICD-operationer reducerer infektionsrisikoen

Stort internationalt studie viser en reduktion af infektionsrisiko på ca. 40%, hvis enheden placeres i en absorberbar antibakteriel pose.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.dk

Godt 5.000 danskere får hvert år indopereret en pacemaker eller en implanterbar defibrillator (ICD)-enhed. En relativ sjælden, men frygtet komplikation til implantationen er device-infektion. Behandlingen af infektionen resulterer ofte i langvarig indlæggelse og fjernelse af enheden. Et nyt internationalt studie undersøger effekt af en antibiotikafrigivende pose, som ICD-enheden placeres i ved operationen. Næsten 7.000 patienter fra 181 centre i 25 lande, herunder danske patienter, indgik i undersøgelsen. Studiets hovedudfald, som var major infektion, opstod hos 25 patienter i gruppen med antibiotikafrigivende pose og hos 42 patienter i placebogruppen, hvilket betyder en risikoreduktion på ca. 40% og kan omsættes til et number needed to treat (NNT) på ca. 200 for at undgå en svær infektion i løbet af det første år efter implantationen.

Overlæge Berit Thornvig Philbert, Rigshospitalet, kommenterer: ”Dette randomiserede prospektive multicenterstudie viser, at lokale frigivne antibiotika: rifampicin og minocyclin, reducerer risikoen for major infektion efter indgreb relateret til pacemakere og ICD’er. Studiet var singleblindet. Patienter henvist til skift, revision eller opgradering af eksisterende enhed eller implantation af biventrikulær ICD-enhed kunne inkluderes. Det primære endepunkt major infektion blev defineret som device-infektion, der medførte fjernelse, revision af pacemaker/ICD-enhed, protraheret antibiotikakur eller død inden for det første år efter indgrebet. Studiet er positivt med en reduktion af major infektioner på 40% og er interessant, da det er det første tiltag, der ud over steril kirurgisk teknik og administration af præoperative antibiotika viser signifikant effekt. For patienterne har dette betydning, da behandling af device-infektion ikke er triviel. Men da NNT var 200 i studiepopulationen, vil der næppe være et rimeligt forhold mellem udgift og gevinst ved størstedelen af device-implantationer. På Rigshospitalet fortsætter vi med at bruge den antibakterielle pose ved udvalgte indgreb med høj risiko for infektion”.

Tarakji KG, Mittal S, Kennergren C et al. Antibacterial envelope to prevent cardiac implantable device infection. N Engl J Med 2019;380:1895-905.

Interessekonflikter: BTP har været investigator på WRAP-IT-studiet

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer