Content area

|
|

Bugleje til vågne patienter med svær COVID-19-pneumoni

Internationalt randomiseret multicenterstudie viser, at bugleje til vågne patienter med svær COVID-19 reducerer behovet for intubation.
Foto: NIAD-RML
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Buglejeventilation kan forbedre oxygeneringen hos intuberede patienter med svært lungesvigt og anvendes på intensivafdelinger til behandling af COVID-19-associeret lungesvigt. Ved bugleje øges ventilation af de deklivt beliggende dele af lungerne, hvilket sammen med mindre trykpåvirkning fra hjertet og mellemgulvet fører til mindre shunt.

Et nyt studie, fra seks forskellige lande, undersøger, om vågne patienter med svær COVID-19-pneumoni, som kræver højt ilttilskud, også kan have gavn af bugleje. I alt 1.126 patienter blev randomiseret til enten bugleje (medianvarighed i studiet ca. fem timer om dagen) eller til vanlig behandling. Forfatterne rapporterer, at i gruppen af patienter, som blev randomiseret til bugleje, fandt man et signifikant lavere antal med behandlingssvigt defineret som intubation eller død efter 28 dage (40 vs. 46%). Antallet af patienter med behov for intubation var ligeledes signifikant reduceret (33 vs. 40%).

Forskningslektor, overlæge Morten Bestle, Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling, Nordsjællands Hospital, kommenterer: »Dette er en særdeles aktuel problemstilling, fordi bugleje til vågne patienter, på trods af manglende evidens, er en del af de internationale kliniske guidelines til behandling af COVID-19. Det er velkendt, at bugleje også til vågne patienter kan reducere iltbehovet, men det har hidtil været uvist, om det også kan reducere behovet for intensiv indlæggelse, intubation eller død.

Resultaterne tyder på, at bugleje til vågne patienter allerede tidligt i forløbet af COVID-pneumoni er sikkert og kan forebygge progression af sygdommen, så færre får behov for intubation. Studiet var ikke designet til at undersøge effekten af varighed af behandlingen, men der var en tendens til bedre outcome for de patienter, som fik bugleje mere end otte timer per døgn.

Resultaterne kan have betydning i en tid, hvor der er pres på de danske intensivafdelinger, og hvor antallet af intensivsengepladser er reduceret pga. personalemangel. Hvis bugleje appliceres allerede tidligt i forløbet til patienter med højt O2-behov allerede i akutafdelingen eller på lungemedicinske afdelinger, kan det være medvirkende til at reducere antallet af patienter, som får behov for behandling på intensivafdelingen«.

Ehrmann S, Li J, Ibarra-Estrada M et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial. Lancet Respir Med 2021;9:1387–95.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar