Content area

|
|

Calcium- og D-vitamintilskud til raske borgere over 50 år

Et systematisk review viser ingen effekt af calcium- og D-vitamintilskud på frakturforekomst hos ældre fra baggrundsbefolkningen.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mange ældre tager hver dag kosttilskud i form af tabletter med calcium og D-vitamin. Et nyt systematisk review baseret på 33 randomiserede undersøgelser med over 50.000 deltagere, som var ældre end 50 år, kan noget overraskende ikke vise nogen effekt af disse kosttilskud på incidensen af frakturer.

Professor Peter Vestergaard, Aalborg Universitetshospital kommenterer: ”Forfatterne viser, at der ingen effekt er af calciumtilskud alene, D-vitamin alene eller calcium plus D-vitamin på frakturrisiko. I den seneste Cochranemetaanalyse kunne man påvise effekt af calcium plus D-vitamin på hoftebrud og nonvertebrale brud, men ikke på kompressionsfrakturer i columna. Der er dog nogle forhold, som reviewet af Zhao et al ikke tager højde for. De inkluderede studier retter sig ikke specifikt mod osteoporosepatienter eller andre højrisikopatienter, men udvælger personer fra baggrundsbefolkningen. Her er der tale om primær forebyggelse i grupper med a priori lav risiko for knoglebrud. Mange af de inkluderede personer havde et højt indtag af calcium, hvilket også ses af, at der kun skelnes mellem calciumindtag over og under 900 mg i døgnet. Osteoporosepatienter har nedsat calciumtæthed i skelettet og kan derfor have større behov for calcium og D-vitamin til at sikre calciumabsorptionen. En del af studierne havde kun kort varighed (et år eller mindre), hvilket kan være for kort tid til at spore frakturreduktion. Hertil kommer, at man i det nye review – modsat den seneste Cochranemetaanalyse fra 2014 – ikke så på outcomes såsom myokardieinfarkt eller nyresten. Behovet for kalk- og D-vitamintilskud må vurderes individuelt hos den enkelte patient ud fra Sundhedsstyrelsens og Dansk Selskab for Knoglemedicins retningslinjer”.

Zhao JG, Zeng XT, Wang J et al. Association between calcium or vitamin D supplementation and fracture incidence in community-dwelling older adults. A systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318:2466-82.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer