Content area

|
|

Clinical and pharmacokinetic aspects on epidural analgesia in infants and young children

Forfatter(e)
Tom G. Hansen: Forf.s adresse: anæstesiologisk intensiv afdeling V, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C. E-mail: tomghansen@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 10. juni 2002. Bedømmere: Kim Brøsen, Torben Mogensen og Per-Arne Lönnqvist , Sverige. Vejledere: Jeppe Lund og Steen W. Henneberg.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på tre arbejder udført i pe- rioden 1998-2001 under min ansættelse som ph.d.-studerende ved klinisk institut, fagområde for anæstesiologi, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet i Odense. Adrenalins indflydelse på absorptionen af sakralt administreret bupivacain blev undersøgt hos småbørn. Adrenalintilsætningen fandtes at nedsætte den systemiske absorption af bupivacain fra det sakrale epiduralrum - vurderet ud fra den tilsyneladende terminale halveringstid. Koncentration-versus-tid-forløbet af sakralt administreret ropivacain blev undersøgt hos 30 børn under 12 måneder. De frie ropivacainkoncentrationer og den frie fraktion af ropivacain var højere hos de mindste børn. De farmakokinetiske parametre for ropivacain var sammenlignelige med, hvad der tidligere er rapporteret hos større børn. Clearance var signifikant højere hos børn i alderen 3-12 måneder sammenlignet med børn på 0-3 måneder. Alder og den frie ropivacainfraktion var signifikante ko-varianter for ropivacains clearance . Den kliniske effekt og farmakokinetikken af kontinuerlig langtidsepidural ropivacaininfusion (0,4 mg kg-1 time-1 ) blev undersøgt hos postoperative børn i alderen tre måneder til otte år i op til 96 timer. Smertebehandlingen var af høj kvalitet, og bivirkningerne var relativt beskedne. Værdierne for totalt og frit ropivacainplasma var relativt lave. Både fordelingsvolumenet og clearance var højere, end hvad der tidligere er rapporteret hos større børn og voksne. Aldersspecifikt kendskab til farmakokinetikken af farmaka, som bruges til børn, er vigtig for at sikre korrekt dosering samt maksimere effekt og tolerabilitet. Teknologiske nyvindinger inden for måling af farmaka i blod samt brug af populationsfarmakokinetiske metoder kan måske øge kvaliteten af de farmakokinetiske parametre, der deriveres i pædiatriske studier.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(27):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar