Skip to main content

Clinical outcome and scintigraphic infarct size after primary coronary angioplasty

Læge Martin Busk: FORF.S. ADRESSE: Hjertemedicinsk Afdeling B, B-Forskning, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, DK-8200 Århus N. E-MAIL: martin.busk@ki.au.dk FORSVARET FINDER STED: den 2. november 2009, kl.14.00, Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby, Århus. BEDØMMERE: Kristian Thygesen, Peter Clemmensen og Kurt Huber , Østrig. HOVEDVEJLEDER: Torsten Toftegaard Nielsen .

23. okt. 2009
2 min.

Afhandlingen udgår fra Hjertemedicinsk Afdeling B og Nuklearmedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.

Studie 1-3: Det er uafklaret, om fordelen ved primær perkutan koronarintervention (PPCI) i forhold til fibrinolyse holder sig under langtidsopfølgning efter akut myokardieinfarkt. Studie 4: Der er ikke evidens for kun at anbefale PPCI ved symptomvarighed under 12 timer

I studie 1-3 sammenlignede vi PPCI med fibrinolyse efter tre års opfølgning i DANAMI-2-studiet mht.: 1) det primære endepunkt (død, reinfarkt eller apopleksi), 2) mortaliteten relateret til reinfarkt og 3) dødsårsagerne efter de to behandlinger. I studie 4 undersøgte vi betydningen af symptomvarighed < 12 timer versus symptomvarighed 12-72 timer for infarktstørrelsen efter PPCI.

I studie 1-3 blev de 1.572 DANAMI-2-patienter fulgt prospektivt i tre år. I studie 4 inkluderede vi 396 STEMI-patienter med symptomvarighed < 12 timer (n = 341) versus symptomvarighed 12-72 timer (n = 55) og estimerede infarktstørrelsen samt salvage index (procentdel af patienter med akut iskæmisk myokardium, der blev reddet ved PPCI) vha. myokardieskintigrafi udført akut og efter 30 dage.

Studie 1: PPCI reducerede det primære endepunkt mere end fibrinolyse, fordelen var især betinget af færre reinfarkter. Studie 2: Reinfarkt var en uafhængig prædiktor for død. Studie 3: Dødsårsagerne var ikke forskellige ved de to behandlinger. Studie 4: PPCI < 12 timer efter symptomdebut var associeret med større salvage index og mindre infarktstørrelse end PPCI 12-72 timer efter symptomdebut. Imidlertid opnåede 41% af de PPCI-behandlede STEMI-patienter med 12-72 timers symptomvarighed et salvage index > 50% trods total koronarokklusion før PPCI.

Fordelen ved PPCI frem for fibrinolyse målt på kombinationen af død, reinfarkt og apopleksi er bevaret efter tre års opfølgning. Reinfarkt er en uafhængig risikofaktor for død. Dødsårsagerne efter STEMI er ikke forskellige ved PPCI og fibrinolyse. STEMI-patienter, der behandles < 12 timer efter symptomdebut, opnår større salvage index og udvikler mindre infarktstørrelse end patienter, der først behandles 12-72 timer efter symptomdebut. Den foreløbigt anvendte 12-timers-grænse for at tilbyde PPCI forekommer dog ikke relevant, idet betydelig salvage kan opnås trods symptomvarighed > 12 timer.