Content area

|
|

Clonality, regulatory properties and homing potential of cultured gut-derived T-cells from patients with Crohn's disease

Forfatter(e)
Læge Jens Kelsen: Forf.s adresse: Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: jekel@akh.aaa.dk Forsvaret finder sted fredag den 30. april 2004, kl. 14.00, Patologisk Auditorium, Bygning 18, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44. Bedømmere: Thomas Ledet , cand.scient. Lars P. Ryder og research scientist Jens Brimnes . Vejledere: Jens F. Dahlerup, Jørgen Agnholt og Lars Fugger .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra V-Forskningslaboratorium, Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Århus Sygehus, og beskriver T-cellers rolle i Crohn's sygdom med fokus på udviklingen af en cellemedieret immunterapi.

Grundlaget for projektet er et særligt dyrkningssystem, der muliggør in vitro-opformering af T-celler fra tarmslimhinden med udgangspunkt i hele tarmbiopsier.

Det har været projektets hovedsigte at studere den klonale selektion, der indtræder under langtidsdyrkning (mere end 12 uger) af tarmderiverede T-celler. Hos patienter med Crohn's sygdom har vi fundet en signifikant overrepræsentation af T-cellepopulationer, der udtrykker T-cellereceptor Vβ5.1 og 8, hvilket kunne repræsentere sygdomsfremkaldende driver clones.

Et andet mål har været opformering af tarmderiverede regulatoriske T-celler, der ved tilbageførsel potentielt vil kunne genetablere den immunologiske balance lokalt i tarmslimhinden. Vi har vist, at CD4+ CD25+ GITR+ -regulatoriske T-celler kan opformeres fra tarmbiopsier in vitro. Disse celler er i stand til at hæmme andre T-cellers cytokinproduktion og proliferation.

Endvidere har vi undersøgt om in vitro-opformerede tarmderiverede T-celler bevarer evnen til homing - dvs. at de efter infusion fortrinsvis vender tilbage til tarmen. In vitro udviser tarmderiverede T-celler en stærkere adhæsion til MAdCAM-1 (Mucosal Addressin Cellular Adhesion Molecule-1) end celler fra perifert blod. Men in vitro-adhæsion modsvares ikke af en specifik migration til tarmen in vivo, vurderet ved Indiumscintigrafi efter infusion af dyrkede autologe T-celler i 5 raske personer. Efter en forsinket passage gennem lungegebetet migrerer de dyrkede T-celler til leveren, knoglemarven og milten.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(18):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar