Content area

|
|

Cognitive performance, psychiatric symptoms, and health related quality of life in patients with Graves' disease

Forfatter(e)
Læge Tina Vraamark Elberling: Forf.s adresse: Grønnevej 116, DK-2830 Virum. E-mail: elberling@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 30. januar 2004, kl. 14.00, Auditorium 93, Juliane Maries Vej, H:S Rigshospitalet. Bedømmere: Lars Vedel Kessing, Klaus Hansen og Peter Laurberg . Vejledere: Ulla Feldt-Rasmussen og Gunhild Waldemar.

Nærværende ph.d.-afhandling er udarbejdet i perioden 2000 til 2003 under min ansættelse som klinisk assistent ved Hukommelsesklinikken, H:S Rigshospitalet.

Formålet med dette studie var at karakterisere og kvantificere kognitive og emotionelle forstyrrelser samt helbredsbetinget livskvalitet (HRQOL) hos patienter med Graves' sygdom, før og efter medicinsk behandling af stofskiftet.

Vi initierede en prospektiv kohorte af 31 konsekutivt henviste, nydiagnosticerede og ubehandlede Graves-patienter og sammenlignede med 34 alders-, køns- og uddannelsesmatchede frivillige raske kontroller. Kognitiv funktion blev undersøgt med et neuropsykologisk testbatteri. Emotionelle forstyrrelser blev beskrevet ved hjælp af Hamilton Depression Scale, Hamilton Angst Skala og Bech-Rafaelsen Mani Skala. HRQOL blev undersøgt med SF-36 og cerebrale metaboliske forhold blev karakteriseret med magnetisk resonans spektroskopi (MRS).

Patienter med nydiagnosticeret og ubehandlet Graves' sygdom havde signifikant flere psykiske symptomer, mens den kognitive funktion var sammenlignelig med de raske kontrollers. I den tyrotoksiske fase havde patienterne nedsat livskvalitet, som korrelerede signifikant med niveauet af depressive symptomer og angstsymptomer. Baseret på MRS fandt vi, at tyrotoksiske patienter havde signifikant nedsat total cholin og myo-inositol. MRS-forandringerne korrelerede signifikant med påvirket stofskiftefunktion, mens der i denne lille kohorte ikke var nogen korrelationer mellem MRS-forandringerne og kognitive og/eller psykiske symptomer.

Fremtidige studier bør fokusere på hyppigheden af og prædiktorer for langvarige neuropsykiatriske symptomer og på livskvaliteten hos patienter med Graves' sygdom.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(04):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer