Skip to main content

Colonileus som følge af endometriose

Reservelæge Nikolaj Stevnbak Andersen, reservelæge Mette Dyreborg Pedersen & reservelæge Bettina E. Filtenborg-Barnkob Roskilde Amts Sygehus Køge, Organkirurgisk Afdeling A

31. okt. 2005
4 min.

Colonileus er en hyppig årsag til indlæggelse på en organ-kirurgisk afdeling. Hyppigheden tiltager med alderen, og årsagen er ofte coloncancer eller divertikelsygdom, mindre hyppigt inflammatorisk tarmsygdom, kompression fra ek-straintestinal udfyldning eller adhærencer fra tidligere kirur-giske indgreb [1]. En sjælden årsag til colonileus er endome-triose, et sådant forløb beskrives i følgende sygehistorie.

Sygehistorie

En 35-årig kvinde med velbehandlet cøliaki blev indlagt akut med abdominalsmerter. Grundet kraftige menstruations-smerter fik patienten tre år tidligere foretaget laparoskopi på mistanke om endometriose, hvilket blev afkræftet. Ved aktuelle indlæggelse havde patienten gennem 4-5 dage haft turevise venstresidige abdominalsmerter, tiltagende abdominalomfang og afførings- og flatusstop. Det seneste døgn tillige kvalme og opkastninger.

Objektivt fandtes meteoristisk abdomen med direkte ømhed i venstre fossa og metalliske, klingende tarmlyde. En gynækologisk undersøgelse viste normale forhold. Blodprøver viste let forhøjede inflammationsparametre. En oversigt over abdomen viste colonileus med dilateret colon ned til sigmoideum og dilaterede tyndtarme med væskespejl. En efterfølgende colonindhældning viste stenose i sigmoideum.

Der blev foretaget akut eksplorativ laparotomi, hvor der konstateredes dilatation af den distale tyndtarm og colon til sigmoideum. Ved overgangen til sigmoideum vinklede tarmen 180 grader omkring en ca. 3 cm stor, hård tumor i tarmvæggen, hvilket fuldstændigt aflukkede tarmlumen. Der fandtes normale forhold i genitalia interna og ingen karcinose eller tegn på levermetastaser. Patienten fik foretaget sigmoideumresektion a.m. Hartmann.

Patologibeskrivelse

Makroskopisk sås et 10 cm langt colonresektat med en centralt placeret stenoserende tumorlignende proces. Processen målte 3 cm i bredden, 6 cm i længden og strakte sig op til 3 cm profund for tunica muscularis. Tarmslimhinden var uden patologiske forandringer. Ved en mikroskopi fandtes tarmslimhinden uden patologiske forandringer, og i tunica muscularis sås talrige aflange kirtelstrukturer. Disse var beklædt med et let hyperplastisk endometrielignende epitel omgivet af et cytogent stroma. (Figur 1 ). Morfologien og den efterfølgende immunohistokemi bekræftede diagnosen endometriose.

Diskussion

Endometriose er en tilstand med forekomst af endometrielignende væv lejret ekstrauterint. Symptomerne er især dysmenoré, infertilitet, dyspareuni og uspecifikke mavesmerter [2]. Endometriose forekommer hos fertile kvinder med en prævalens på ca. 10%. Den hyppigste lokalisation er ovarier, salpinges, peritoneum og tarm [2, 3]. Frekvensen af tarminvolvering er 5-12% af alle histologisk verificerede tilfælde af endometriose, heraf findes 39% i colon sigmoideum, 20% i rectosigmoideum, 10% i rectum, 19% i appendix og 7% i den terminale ileum [1, 2]. Symptomerne på tarminvolvering er uspecifikke og inkluderer bl.a. mavekramper, flatulens, tenesmi, hyper-peristaltik, obstipation og diaré, oftest af cyklisk karakter, sjældnere blødning per rectum og tegn på obstruktion [2]. Akut tarmobstruktion som følge af endometriose er sjældent forekommende og ses oftest i den terminale ileum. Ved lokalisation i colon eller rectum forekommer subakut eller kronisk obstruktion hyppigere [1, 3]. Differentialdiagnostisk bør man overveje endometriose som årsag til relativ stenose, især hos kvinder i den fertile alder med en anamnese med cykliske mavesmerter og evt. infertilitet, hvor slimhinden ses intakt ved endoskopi [2-4].

Behandlingen er primært operation [4, 5]. I dette tilfælde blev der foretaget Hartmans resektion frem for primær stentning med efterfølgende resektion og anastomose, da dette ikke var muligt at foretage i vagten.

I denne kasuistik beskrives et sjældent tilfælde, hvor endometriose lokaliseret til colon sigmoideum medførte akut tarm-obstruktion. Ikke alle akutte tarmobstruktioner i sigmoideum har malign genese - endometriose er en sjælden årsag.


Nikolaj Stevnbak Andersen , Gårdrækken 4, DK-4600 Køge.
E-mail: stevnbak@yahoo.dk

Antaget: 10. februar 2005

Interessekonflikter: Ingen angivet

Summary

Summary Acute obstruction of the sigmoid colon caused by endometriosis. Ugeskr Læger 2005;167(38):3604-3605 A case history of acute obstruction of the sigmoid colon caused by endometriosis in a 35-year-old woman is described. Endometriosis occasionally causes relative stenoses of the bowel, whereas total obstruction is rarely seen. Obstruction of the sigmoid colon is often caused by malignancy, but sometimes other causes must be considered.

Referencer

  1. Weed JC, Ray JE. Endometriosis of the bowel. Obstet Gynecol 1987;69:727-30.
  2. Varras M, Kastopanagiotou E, Katis K et al. Endometriosis causing extensive intestinal obstruction simulating carcinoma of the sigmoid colon: a case report and review of the literature. EU J Gynaec Oncol 2002;23:353-7.
  3. Hunt TM, Kelly MJ. Endometriosis - the problems of intestinal obstruction. Br J Clin Pract 1993;47:159-60.
  4. Jacobsen BB, Herting SE. Endometriosis coli sigmoidei. Ugeskr Læger 1972; 134:541-5.
  5. Midorikawa Y, Kubota K, Kubota K et al. Endometriosis of the rectum causing bowel obstruction. Hepato Gastroenterol 1997;44:706-9.