Skip to main content

Computerised systolic time interval analysis

Anders Michael Galløe: Anders Michael Galløe

2. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført på medicinsk afdeling E og klinisk fysiologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev.

Patienter med nedsat pumpekraft i hjertet behandles ofte med flere medikamenter samtidig. Individualisering og justering af behandlingen simplificeres, hvis man vejledes af de inducerede ændringer i pumpekraften. Dertil kræves en målemetode, der er tilstrækkelig præcis. Beregning af systoliske tidsintervaller er forladt pga. meget vidtrækkende standardiseringsprocedurer og pga. langsommelig og tidskrævende udmåling fra alenlange papirudskrifter. Anvendelse af automatisk computerstyret beregning kunne øge anvendeligheden.

Formålet med undersøgelserne var at udkrystallisere forudsætninger og betingelser for anvendelse af computerberegnede systoliske tidsintervaller og teste disse i en dobbeltblindet, randomiseret undersøgelse af 16 forskellige dosiskombinationer af bumetanid-/trandolaprilbehandling til patienter med nedsat venstre ventrikel-funktion sekundært til tidligere myokardieinfarkt.

Undersøgelsernes hovedkonklusion er, at automatisk computerstyret beregning af de systoliske tidsintervaller kan gennemføres let og ubesværet. Med de systoliske tidsintervaller kan der påvises en dosisresponssammenhæng. Sammenlignet med andre ikkeinvasive undersøgelsesmetoder er målemetoden væsentlig mere præcis og derfor mere følsom for ændringer i hjertets pumpekraft.

En fremtidig ny konstruktion af computeren kan derfor give den potentiale til at kunne anvendes som en værdifuld vejledning ved individualiseret optimering af behandlingerne til patienter med nedsat hjertepumpekraft, hvorfor metoden fortjener genoplivning.

Forf.s adresse: Viggo Rothesvej 1, 2920 Charlottenlund.

E-mail: a.galloe@dadlnet.dk

Forsvaret finder sted den 7. juni 2002, kl. 14.00, Auditoriet, Amtssygehuset i Gentofte, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup.

Bedømmere: Stig Havnsø, Jan Kyst Madsen og Per Thayssen.

Vejledere: Niels Juel Christensen og Knud Skagen.