Skip to main content

Continuous positive airway pressure til overvægtige patienter med obstruktiv søvnapnø

I en ny analyse er der fundet en association mellem CPAP-behandling og bedre overlevelse.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

23. maj 2019
2 min.

5-10% af befolkningen i 30-60-årsalderen skønnes at have obstruktiv søvnapnø (OSA) bedømt ved antal natlige desaturationer, og en betydende andel af dem har også søvnighed om dagen, således at de opfylder kriterierne for obstruktiv søvnapnø-syndrom (OSAS). Overvægt er en kendt risikofaktor for OSA, som i flere studier er fundet at være associeret til øget risiko for kognitiv dysfunktion, hjerte-kar-sygdomme, apopleksi og dødelighed. Den mest almindelige behandling er continuous positive airway pressure (CPAP), men nogle patienter kan også have gavn af en tandskinne og enkelte af en kirurgisk reduktion af stenoserende væv, f.eks. hypertrofiske tonsiller. CPAP virker godt på symptomerne ved OSAS og ser også ud til at reducere de ovenfor omtalte komorbiditeter. I en ny publikation har man analyseret langtidsdata fra tidligere undersøgelser og sammenlignet overlevelsen hos patienter, som kom i behandling med CPAP, med overlevelsen hos patienter, som ikke kom i behandling. På baggrund af 11 års opfølgning af næsten 400 svært overvægtige patienter konkluderer forfatterne, at dødeligheden i denne periode var ca. halvt så stor i gruppen, som fik CPAP, som i gruppen, der ikke fik behandling.

Professor Poul Jørgen Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet kommenterer: »Undersøgelsen bekræfter tidligere – også danske – fund, nemlig at OSA er forbundet med øget komorbiditet og dødelighed, og at CPAP-behandling reducerer disse komplikationer, når der tages højde for, at patienterne samtidig ofte har multiple komorbiditeter. Undersøgelsens svaghed er, at der er tale om et observationsstudie og ikke en randomiseret prospektiv undersøgelse. Til trods for dette understreger resultaterne, at patienter med moderat og svær obstruktiv søvnapnø bør tilbydes CPAP-behandling«.

Lisan Q, van Sloten T, Marques Vidal P et al. Association of positive airway pressure prescription with mortality in patients with obesity and severe obstructive sleep apnea: The Sleep Heart Health Study. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 11. apr 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.