Content area

|
|

COVID-19-infektion hos hjertepatienter

Hjertepatienter kan rammes af COVID-19-infektion. Et nyt studie med > 16.000 COVID-19-patienter dokumenterer, at dødeligheden er markant øget hos hjertepatienter, og at risikoen er mest udtalt hos ældre med kronisk hjertesvigt.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

COVID-19 hos personer med kronisk hjertesygdom forekommer hyppigt. Tidligere studier har vist en klar overdødelighed hos disse patienter, men det er uvist, hvilke kroniske hjertesygdomme der medfører den største risiko for dødeligt forløb af COVID-19. Et nyt studie viser, at dødeligheden er mest udtalt hos patienter med kronisk hjertesvigt, mens patienter med iskæmisk hjertesygdom ikke havde samme øgede risiko.

Charlotte Andersson, hoveduddannelseslæge læge i kardiologi, Boston Medical Center og Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Studiet er et internationalt multicenterstudie baseret på data indsamlet fra i alt 16.511 patienter indlagt med COVID-19-infektion mellem marts 2020 og maj 2021 i 18 europæiske lande, Danmark undtaget. Mere end halvdelen af alle patienter var over 65 år og ca. en tredjedel var over 75 år gamle; cirka 16% blev respiratorbehandlet, 11% modtog noninvasiv ventilation, og knap 2% blev behandlet med ekstrakorporal membranoxygenation. Den overordnede dødelighed under indlæggelse var 20,2% og signifikant højere hos patienter med hjerte-kar-sygdom ift. patienter uden: 29.7% vs.15.9%. Prædiktorer for død under indlæggelse inkluderede især dårlig iltsaturation ved indlæggelse og høje koncentrationer af inflammatoriske markører: CRP og leukocytose. Efter justering for alder og øvrig komorbiditet var de fleste enkelte hjertesygdomme uden selvstændig risiko for at dø. Hjertesvigt var en vigtig undtagelse, hvor patienter med symptomatisk hjertesvigt havde en ca. 40% øget relativ risiko for død. Vi har i Danmark fundet lignende øget risiko for danske hjertesvigtspatienter, og det understreger vigtigheden af vaccinering af denne gruppe. Hvorvidt det kan ændre prognosen, om hjertesvigtspatienter indlagt med COVID-19 tilses af kardiolog med interesse for svigtbehandling, mangler at blive belyst, men en multidisciplinær behandlingsstrategi bør indtil videre tilstræbes, involverende f.eks. infektionsmediciner, intensivister, og kardiologer«.

The CAPACITY-COVID Collaborative Consortium and LEOSS Study Group. Clinical presentation, disease course, and outcome of COVID-19 in hospitalized patients with and without pre-existing cardiac disease: a cohort study across 18 countries. Eur Heart J (online 4. nov 2021).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar