Content area

|
|

Den anbefalede danske diagnostiske strategi ved mistanke om kolorektalcancer (KRC)

Forfatter(e)
Læge Niels Chr. Bjerregaard: Forf.s adresse: Kvædeparken 76, 9500 Hobro. E-mail: NCB.MK@mail.tele.dk Forsvaret finder sted den 10. november 2006, kl. 13.00, Auditorium 1, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade 2, Århus. Bedømmere: Mette Nørgaard, Steffen Bülow og Niels Qvist. Vejledere: Søren Laurberg, Henrik Toft Sørensen og Anders Tøttrup.
###50858f01### Ph.d.-afhandlingen er baseret på studier foretaget på Kirurgisk Afdeling L(P) på Århus Universitetshospital og Kirurgisk Afdeling K, Randers Centralsygehus. Formålet var at vurdere den diagnostiske strategi ved patienter henvist med symptomer forenelige med KRC og uden definerede risikofaktorer anbefalet af en dansk ekspertgruppe i 2001, om Hemoccult-Sensa kan være et alternativ til endoskopi som den initiale undersøgelse hos patienter uden rektal blødning og brugbarheden af selvrapporterede symptomer som redskab til at skelne mellem patienter med og uden KRC. Studierne blev ...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(44):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side