Content area

|
|

Den sensoriske funktion af korsbåndene under dynamisk muskelarbejde

Forfatter(e)
Torsten Fischer-Rasmussen: Forf.s adresse: Torsten Fischer-Rasmussen , Hasselvej 14 st. tv., 2830 Virum. Email: t.fischer-r@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 21. juni 2002. Bedømmere: Finn Bojsen-Møller, Gunnar Schwartz Lausten og Bent Wulff Jakobsen . Vejledere: Michael R. Krogsgaard og Poul Dyhre-Poulsen .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, april 2001. Arbejdet er udført på idrætsmedicinsk forskningsenhed, H:S Bispebjerg Hospital, fra september 1997 til september 2000. Ph.d.-afhandlingen består af seks originalarbejder og en sammenfattende indledning.

Man ved, at der findes mekanoreceptorer i korsbåndene, og at afferentsignalering fra mekanoreceptorerne kan have betydning for individets evne til at opfatte position og bevægelse. Om de afferente signaler, der udgår fra mekanoreceptorerne i korsbåndene, er kraftige nok til at påvirke det efferente outflow til de motoriske neuroner, og at de derfor potentielt kontrollerer musklerne under dynamisk muskel-arbejde, er ukendt. Formålet med denne afhandling var at karakterisere den afferente signalering fra korsbåndene. Afferent signalering blev undersøgt på patienter med en ruptur af det forreste korsbånd som evnen til at registrere bevægelse og til at reproducere en fleksionsvinkel med knæleddet.

Patienter med en gammel skade havde en nedsat evne til at udføre testene med det skadede knæ, hvilket patienter med en ny skade ikke havde. Patienterne havde ikke en nedsat evne til at reproducere fleksionsvinkler under dynamisk muskelarbejde.

Til specifik undersøgelse af afferent signalering fra korsbåndene udvikledes en metode til at isætte el-stimulationselektroder i det bagerste korsbånd under vejledning med ultralyd.

El-stimulation udløste en kraftig inhibitorisk refleks af lårets muskler under dynamisk muskelarbejde. Dette viser, at en afferent signalering fra korsbåndet kan hæmme motorneuronerne til underekstremitetens muskler.

Dette indikerer, at symptomer på instabilitet hos patienter med en korsbåndsruptur er koblet til en nedsat neuromuskulær kontrol af knæet samtidig med den mekaniske instabilitet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(27):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar