Content area

|

Der er gode perspektiver i at tilbyde træning i hjemmet efter stroke

Hjemmerehabilitering efter stroke er ikke dårligere end hospitalsrehabilitering, og er meningsfyldt for patienterne.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Stroke er en livsomvæltende sygdom, som sætter patienten i en ny situation på alle livsområder. Statusartiklen af Lunau og Jensen gennemgår den neurologiske del af rehabiliteringen og fokuser på evidensen for, om rehabilitering i hjemmet er er lige så effektiv som hospitalsrehabilitering. Forfatterne konkluderer, at hjemmerehabilitering er ikke dårligere end hospitalsrehabilitering, og er meningsfyldt for patienterne, men at ensomhed og overgang mellem sektorer bør adresseres i fremtidigt arbejde.

Læs statusartikel
Tidlig udskrivelse efter stroke med rehabilitering i hjemmet
Line Lunau & Henrik Boye Jensen

Right side