Content area

|
|

Detecting left ventricular dysfunction and lowering blood pressure in hypertensive patients with diabetes mellitus

Forfatter(e)
Reservelæge Niels Holmark Andersen: Forf.s adresse: Skolesvinget 41, DK-8240 Risskov. E-mail: nielsholmark@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 26. november 2004. Bedømmere: Ole Lederballe Pedersen, Per Hildebrandt og Ole Schmitz . Vejledere: Per Løgstrup Poulsen, Hans Eiskjær og Carl Erik Mogensen .

Ph.d.-afhandlingen indbefatter tre artikler udgående fra Medicinsk Afdeling M, Århus Sygehus.

Det primære formål var at validere en ekkokardiografisk og en biokemisk markør for tidlige hjertesvigtforandringer hos hypertensive patienter med diabetes mellitus med normal EF.

Ekkokardiografisk validering vha. Myocardial Perform-ance Index blev foretaget hos 45 hypertensive diabetespatienter og sammenlignet med en aldersmatchet normal population samt 45 patienter med essentiel hypertension. Der fandtes en sammenlignelig nedsættelse af venstre ventrikel-funktion hos både diabetiske og ikkediabetiske hypertonikere, dog syntes der at være påvirkning af diastolefunktionen hos diabetespatienterne, hvorimod essentielle hypertonikere havde påvirket systolefunktion.

NT-proBNP er en biokemisk markør for venstre ventrikelsvigt, som dog kun er sporadisk undersøgt hos diabetespatienter. I studie II blev 60 type 2-diabetes-patienter (30 normotensive/30 hypertensive), med normalt ekg uden tegn på hyper-trofi, undersøgt med ekkokardiografi og NT-proBNP. Her fandtes en sammenhæng mellem forhøjet NT-proBNP og forekomsten af venstre ventrikel-hypertrofi samt dilatation af de venstresidige kamre. NT-proBNP fandtes anvendelig som detektor for venstre ventrikel-hypertrofi-forekomst hos denne population.

Endelig undersøgtes de blodtrykssænkende egenskaber af dualblokade af reninsystemet hos 75 hypertensive diabetes-patienter. Patienterne blev randomiseret til 40 mg lisinopril eller kombinationen af Atacand 16 mg og lisinopril 20 mg. Studiet havde et års followup med reduktion i systolisk blodtryk som primært effektmål.

Der fandtes ikke statistisk forskel på de to behandlingsstrategiers blodtrykssænkende egenskaber.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(50):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar