Content area

|
|

Dexamethason til patienter, som får indsat en total knæprotese

Randomiseret dobbeltblindet dansk multicenterstudie viser, at dexamethason reducerer behovet for morfin i de første 48 timer efter operationen.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mere end 10.000 danske patienter med svære gener pga. knæartrose behandles hvert år med indsættelse af knæprotese, og incidensen er stigende. Indgrebet fører til moderate til svære postoperative smerter. I et nyt multicenterstudie, som fandt sted på fem danske hospitaler undersøgte man i et dobbeltblindet randomiseret design, om tillæg af 24 mg dexamethason, som enten én dosis præoperativt eller som to doser (præoperativt og 24 timer efter operationen) til den vanlige smertebehandling kunne reducere behovet for morfin sammenlignet med placebo. Det primære effektparameter i studiet var forbruget af intravenøse morfinækvivalenter i de to første postoperative døgn. Forfatterne randomiserede 485 patienter til de tre behandlingsgrupper. De konkluderer, at patienter, som fik to doser dexametason, havde signifikant færre smerter og mindre forbrug af morfin 48 timer efter operation.

Overlæge Andreas Kappel, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: »Med indførelse af ”enhanced recovery”/”fast-track” efter knæalloplastik er det igennem de seneste ti år lykkedes at reducere den gennemsnitlige indlæggelsestid efter total knæalloplastik fra ni til et døgn, og en del patienter opereres nu i ambulante forløb. Dexamethason benyttes rutinemæssigt som en del af den multimodale opioidbesparende smertebehandling efter operation, men der er fortsat begrænset evidens for effekt, optimal dosering og behandlingsvarighed. Dette metodologisk velgennemførte studie bidrager med evidens for effekten af højdosissteroid til reduktion af postoperative smerter og morfinforbrug. Der benyttes i studiet en minimal clinical important difference (MCID) på 10 mg, hvilket svarer til en reduktion i morfinforbrug på omtrent 25% i de første to døgn. Gruppen, der behandles med dexamethason både præoperativt og efter 24 timer opnår en medianreduktion større end MCID (11 mg) i forhold til placebo, hvorimod gruppen, der kun får en dosis præoperativt, opnår en reduktion mindre end MCID (8 mg). Efter 24 timer er der signifikant færre smerter i både hvile og aktivitet i begge behandlingsgrupperne, efter 48 timer er det kun tilfældet for gruppen behandlet med to doser dexamethason. Optimal dosering af steroid samt undersøgelse af længerevarende effekter på smerter og rehabilitering bør være emne for yderligere forskning«.

Gasbjerg KS, Hägi-Pedersen D, Lunn TH et al. Effect of dexamethasone as an analgesic adjuvant to multimodal pain treatment after total knee arthroplasty: randomised clinical trial. BMJ 2021;376:e067325

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer