Skip to main content

Diagnose af primær binyrebarkinsufficiens hos gravide kan være vanskelig

Hyperpigmentering gav mistanke om Addisons sygdom hos en gravid kvinde med kendte autoimmune manifestationer.
Tabel 1 (Ugeskr Læger 2022;184:V07220434)
Tabel 1 (Ugeskr Læger 2022;184:V07220434)
Redaktionen
1. dec. 2022
01 min

Selv om man bør få mistanke om primær binyrebarkinsufficiens hos gravide med udtalt træthed, utilpashed, vægttab, opkastninger, elektrolytforstyrrelser og uforklaret ortostatisme, er det i praksis svært, da disse fund ofte ses ved normal graviditet. På baggrund af en sygehistorie, hvor en gravid kvinde med anti-TPO-positiv hypotyroidisme og formodet perniciøs anæmi, fik stillet diagnosen, konkluderer Danielsen et al, at tærsklen for udredning for binyrebarkinsufficiens bør være lav. Især hvis patienten har andre auto-immune lidelser eller er familiært disponeret herfor og at hyperpigmentering kan lede én på sporet.

Læs kasuistikHyperpigmentering afslører Addisons sygdom hos gravid kvindeElisabeth Danielsen, Juliana Frohnert Hansen, Marianne Klose & Dorte Worm

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen