Content area

|
|

Effect of insulin antibodies on the bioactivity of insulin

Forfatter(e)
Cand.scient. Maj Britt Larsen: Forf.s adresse: Cell Biology, Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, HAA 2.63, DK-2820 Gentofte. E-mail: MajL@novonordisk.com Forsvaret fandt sted den 16. januar 2004. Bedømmere: Niels Møller, Sten Lund og cand.scient. Kirsten Drejer. Vejledere: Hans Ørskov og Ole Nordfang .

Ph.d.-afhandlingen er baseret på studier udført i samarbejde mellem De Medicinske Forskningslaboratorier, Århus Universitetshospital og Novo Nordisk A/S.

Formålet har været udvikling af metoder til bestemmelse af aktiviteten af insulin og insulinanaloger til analyse af insulinaktiviteten i serum med insulinantistoffer. Disse antistoffer interfererer i immunometriske insulinanalyser.

Måling af antistoffer ved anvendelse af immunometriske metoder kan ikke forklare eller forudsige den kliniske betydning af disse antistoffer. Et bioassay er derfor påkrævet til vurdering af antistoffers evne til at neutralisere et nyt proteinlægemiddel.

Udvikling af nye insulinanaloger og proteinlægemidler generelt samt udvikling af alternative administrationsveje for disse lægemidler har øget interessen for immunogenicitet både hos klinikere og myndighederne.

Receptorbindingsstudier baseret på binding til trunkerede insulinreceptorer er anvendt til karakterisering af binding af human insulin, insulinanaloger, IGF-I og IGF-II til de to splejsningsvarianter af receptoren.

Et cellebaseret bioassay baseret på måling af receptorfosforylering er udviklet, optimeret og valideret til måling af bioaktivitet af human insulin og insulinanaloger i serumprøver. Ved sammenligning af bioaktiviteten af insulin-aspart og insulin-lispro hos type 1-diabetikere viste disse analoger samme farmakokinetiske bioaktivitetsprofiler.

En række insulinantistoffer er anvendt til karakterisering af metoden. Bioassayet kan således anvendes til vurdering af den neutraliserende effekt af insulinantistoffer udviklet hos patienter behandlet med insulinanaloger eller pulmonal insulin.

Yderligere har metoden potentiale til produktkontrol samt til basalforskning.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(04):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar