Content area

|
|

Effects of obesity and type 2 diabetes on hepatic secretion of lipoproteins, atherosclerosis, and cardiac function in mice

Forfatter(e)
Læge Emil Daniel Bartels: Forf.s adresse: Klinisk Biokemisk Afdeling KB3011, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: emil.daniel.bartels@rh.regionh.dk Forsvaret finder sted den 11. marts 2009, kl. 13.15, Auditorium B, Teilumbygningen, Rigshospitalet, København. Bedømmere: Sten Madsbad, Lars Melholt Rasmussen, og Mats Rudling, Sverige. Vejledere: Lars Bo Nielsen og Jens Frederik Rehfeld.

Keystone party - EmilKeystone party - Emil

Ph.d.-afhandlingen er udført ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet.

Formål var at belyse nogle af de tilgrundliggende årsager til hjerte-kar-sygdom ved fedme og non insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM). Leverens rolle i diabetisk dyslipidæmi, karvæggens øgede følsomhed for aterosklerose og hjertets metabolisme og funktion ved fedme blev undersøgt i forskellige musemodeller for fedme og NIDDM.

Til studierne blev der anvendt mus med genetisk betinget fedme og NIDDM (ob/ob og db/db -mus) samt mus med kostinduceret fedme og NIDDM. Genekspression i lever og hjerte blev bestemt vha. real time polymerasekædereaktion. Udviklingen af åreforkalkning blev analyseret vha. histologiske teknikker. Fedteksport fra hjertet blev undersøgt hos mus med genetisk modificeret lipoproteinproduktion i hjertet (knockoutmus og transgene mus). Hjertefunktionen blev analyseret ved kontinuerlig måling af tryk og volumen i venstre ventrikel.

Undersøgelserne viste, at øget mRNA-niveau og proteinaktivitet af et fedttransportprotein i leveren er associeret med øget produktion af lipoproteiner fra leveren. Dernæst blev det undersøgt, om dyslipidæmi er nødvendig for udvikling af aterosklerose ved fedme og NIDDM. Resultaterne viser, at fedme og forstyrrelse i glukosestofskiftet er tilstrækkeligt til at inducere tidlige stadier af aterosklerose uden øget plasmakolesterol, men at den videre udvikling accelereres af forøget kolesterol.

Diabetisk dyslipidæmi kan resultere i fedtophobning i hjertet og hjertedysfunktion. Vi har undersøgt en hidtil ukendt mekanisme for fedteksport fra hjertemyocytter ved fedme. Hjertet kan eksportere overskydende fedt vha. produktion af lipoproteiner, hvilket beskytter det mod negative metaboliske og funktionelle effekter af fedtophobning.

Overvægtige hjertepatienter har paradoksalt lavere plasmaniveauer af hjertesvigtsmarkørerne ANP og BNP end normalvægtige hjertepatienter. Hos fede mus med hjertedysfunktion fandt vi et overraskende fald i hjertets indhold ANP og BNP. Dette tyder på, at de lavere plasmaniveauer af ANP og BNP, der er observeret hos overvægtige, kan skyldes nedsat kardialsyntese.

Studierne kan forhåbentligt være medvirkende til at øge forståelsen af nogle af de patofysiologiske mekanismer bag kardiovaskulær sygdom ved fedme og NIDDM.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(11):
Blad nummer: 

Right side

af Lasse Østergaard Andersen | 07/10
6 kommentarer
af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar