Content area

|
|

Effekter af indførelse af CT-screening for lungekræft i USA

Indførelse af lavdosis-CT-baseret screening for lungekræft er associeret til flere diagnoser i de lave stadier og en forbedret overlevelse.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Randomiserede studier har vist, at screening for lungekræft ved hjælp af lavdosis-CT af thorax (LDCT) hos personer i aldersgruppen 55-80 år med en signifikant tobaksanamnese fører til, at flere cancere påvises i det laveste stadium (stadium 1), og at flere overlever. Derfor har man i USA fra december 2013 anbefalet indførelse af sådanne screeningsprogrammer. I et nyt observationsstudie, som bruger data fra den amerikanske nationale cancerdatabase, sammenlignes forløbet af diagnostikken og af dødeligheden af lungekræft i to tidsperioder: førscreeningsperioden fra 2010 til 2013 og perioden efter indførelse af screening fra 2014 til 2018. Forfatterne rapporterer, at indførelse af screening var associeret til, at flere og flere patienter for hvert år blev diagnosticeret i stadium 1 (fra ca. 30% til 35%), og at medianoverlevelsen efter lungekræftdiagnosen ligeledes blev forbedret for hvert år efter 2013 (fra ca. 20 måneder til 28 måneder). Effekten af screening var størst blandt de veluddannede og de økonomisk velstillede.

Afdelingslæge og klinisk lektor Zaigham Saghir, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital kommenterer: »Det er et interessant studie, der via cancerregistrene i USA forsøger at belyse real life-ændringer i incidens, stadiefordeling og overlevelse, siden screening blev indført i 2013. Der er visse begrænsninger, som forfatterne også beskriver, herunder mangelfulde registre, ikke information om patienterne blev screenet og generel lav deltagelse. Den tilfører dog vigtig viden om tiden, før og efter screeningen blev indført. Det ser ud til, at der sker en acceleration af tidlige diagnosticerede lungecancere. Histopatologiske data taler for, at screeningen ikke førte til flere diagnosticerede med forstadier/minimalt invasive karcinomer som et muligt tegn på overdiagnostik. Studiet peger også på vigtigheden af at forbedre adgang til screening for lavindkomstpatienter«.

Potter AL, Rosenstein AL, Kiang MV et al. Association of computed tomography screening with lung cancer stage shift and survival in the United States: quasi-experimental study. BMJ 2022;376:e068465.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Peter Gjersøe | 21/05
3 kommentarer
af Mia Gall Grandahl | 20/05
1 Kommentar
af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar