Content area

|
|

Ekshaleret nitrogenoxid prædikterer effekt af inhalationssteroid på luftvejssymptomer

Forhøjede værdier af ekshaleret nitrogenoxid var signifikant relaterede til gavnlig effekt af inhalationssteroid på luftvejssymptomer hos personer uden kendt astma.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Måling af nitrogenoxid i udåndingsluften anvendes i dag primært til monitorering af luftvejsinflammation hos patienter med astma. Den målte værdi angives i parts per billion (ppb) og betegnes i litteraturen som fraction of exhaled nitrogen oxide (FENO). Det er en relativt lettilgængelig og billig biomarkør for den type luftvejsinflammation, som betegnes type 2-inflammation og drives af interleukin 4 og 13. En ny randomiseret og dobbeltblindet undersøgelse fra 26 almenpraksis i England og Singapore analyserer data fra 214 patienter med kroniske respiratoriske symptomer og normal lungefunktion uden signifikant bronkial reversibilitet. Alle deltagere fik foretaget en FENO-måling og blev randomiseret til enten placebo eller inhalationssteroid (ICS). Det primære udfald var symptomforbedring efter fire ugers behandling. Forfatterne konkluderer, at værdien af FENO var en signifikant og klinisk anvendelig prædiktor for gavnlig virkning af ICS med stigende effekt for hver stigning på 10 ppb. Bedst respons så man hos dem med FENO over 40 ppb. FENO var faktisk en bedre prædiktor for effekten af ICS end lægens kliniske mistanke om, at patienten kunne have astma.

Professor Peter Lange Københavns Universitet kommenterer: »Der er tale om interessante fund, som ligger i tråd med resultater fra en mindre enkeltblindet undersøgelse og observationelle studier. Undersøgelsen viser, at hos voksne med normal lungefunktion, hvoraf over 90% er ikkerygere, kan forhøjet FENO afgrænse en subgruppe, som har effekt af ICS. Forhøjet FENO kan imidlertid have flere årsager, og det er værd at bemærke, at det især var dem, hvor FENO blev reduceret under behandlingen med den ret høje ICS-dosis, som havde bedst klinisk respons. I dag er måling af FENO tilgængelig i speciallægeregi. Fremtidige studier må vise, om måling af denne biomarkør med tiden også bør udbredes til almen praksis, som håndterer de fleste patienter med luftvejssymptomer«.

Price DB, Buhl R, Chan A et al. Fractional exhaled nitric oxide as a predictor of response to inhaled corticosteroids in patients with non-specific respiratory symptoms and insignificant bronchodilator reversibility: a randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2018;6:29-39.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer