Content area

|
|

En fjerdedel af jordens befolkning har latent tuberkuloseinfektion

Danske og svenske forskere estimerer på baggrund af studier fra forskellige lande, at den globale prævalens af latent tuberkulose ligger på 21-25%.

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

På verdensplan skønnes det, at over 10 mio. mennesker rammes af sygdommen tuberkulose (tb) hvert år, hvoraf ca. 1,3 mio. dør. Det forholder sig imidlertid således, at de allerfleste personer, som inficeres af tb-bakterien, ikke bliver syge. De har såkaldt latent tb-infektion (LTBI), hvor tb-bakterierne holdes i skak af immunsystemet. Efter den initiale smitte har en immunkompetent person ca. 10% livslang risiko for at udvikle tb. LTBI kan påvises immunologisk, enten ved en tuberkulintest ved navn Mantoux-test eller ved et af de mere specifikke interferon gamma release assays, f.eks. QuantiFERON-test, hvor man udsætter patientens hvide blodlegemer for tuberkuloseantigener og efterfølgende måler produktion af interferongamma. Det nye systematiske review medtager 88 studier fra mange forskellige lande publiceret i 2005-2018, som anvendte tuberkulintest eller interferongammabaserede test. På baggrund af resultaterne konkluderer forfatterne, at prævalensen af LTBI på verdensplan ligger på 21-25%.

Professor Troels Lillebæk fra Statens Serum Institut kommenterer: ”Studiet foranlediger, at vi skal til at skrive lærebøgerne om. I to årtier har WHO på baggrund af Mantoux-test skønnet, at ca. en tredjedel af jordens befolkning er inficeret med Mycobacterium tuberculosis. Det nye skøn fra den nordiske forfattergruppe, som for nylig er publiceret i European Respiratory Journal, nedjusterer det til knap en fjerdedel af jordens befolkning. Dette svarer også til WHO´s seneste skøn fra 2016. Omfanget af LTBI er ikke uden betydning, hvis verden skal nå de strategiske mål, som er at, udrydde tb-epidemien’ i 2035, defineret som mindre end 100 tilfælde pr. 1 mio. global befolkning, og ,udrydde tb’ i 2050, defineret som mindre end 1 tb-tilfælde pr. mio. global befolkning. Den verdensomspændende pool af LTBI vil i mange årtier fremover blive ved med at føre til nye tb-tilfælde, som kan give anledning til ny smittespredning og udbrud. Så på trods af den glædelige nedjustering af omfanget af LTBI i verden til knap en fjerdedel, udgør LTBI stadig en enorm udfordring, som skal adresseres. Vi har brug for nye og bedre metoder til påvisning og behandling af LTBI, herunder en effektiv vaccine, som hindrer sygdom”.

Cohen A, Mathiasen VD, Schön T et al. The global prevalence of latent tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2019;54.pii:1900655.

Interessekonflikter: ingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Ole Jensen Møller | 16/10
2 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 06/10
2 kommentarer
af Carsten Ulrik Henriques | 01/10
1 Kommentar