Content area

|
|

En ny kirurgisk behandling af kronisk funktionel iskæmisk mitralinsufficiens

Forfatter(e)
Læge Henrik Jensen: Forf.s adresse: Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T og Klinisk Institut, Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgaardsvej 100, DK-8200 Århus N. E-mail: hjensen@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 19. januar 2009, kl. 14.00, Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby, Århus. Bedømmere: Bent Møller Jensen, Robert Levine, USA, og Henning Mølgaard. Hovedvejleder: Sten Lyager Nielsen.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby.

Formålet med dette ph.d.-projekt var at forbedre behandlingstilbuddet til patienter, hos hvem der på grund af en blodprop i hjertet er udviklet utæthed af mitralklappen mellem hjertets venstre forkammer og hjertekammer. Denne sygdom benævnes funktionel iskæmisk mitralregurgitation (FIMR) og bevirker en betydeligt øget risiko for hjertesvigt og død.

Standardbehandlingen af kronisk FIMR er at sy en såkaldt anuloplastik omkring mitralklappen, hvilket forsnævrer åbningen og gør klappen tæt. Desværre bliver klappen hos ca. 30% af patienterne igen utæt på et senere tidspunkt. I nye studier har man forsøgt at forbedre behandlingen af kronisk FIMR ved at flytte papillærmusklerne, der forankrer mitralfligene i venstre hjertekammer, tættere på mitralklappen. I dette studie ville vi undersøge effekten af at kombinere en anuloplastik med genplacering af papillærmusklerne hos forsøgsdyr.

I delstudie A udviklede vi en grisemodel for kronisk FIMR ved hjælp af kateterbaseret induktion af myokardieinfarkter efterfulgt af højre ventrikel-pacing.

I delstudie B analyseredes den geometriske form på mitralklappen og papillærmusklernes rumlige position ved hjælp af tredimensionel magnetisk resonans (MR)-skanninger.

I delstudie C sammenlignedes to behandlinger mod kronisk FIMR. I den ene gruppe benyttedes hos seks grise med kronisk FIMR standardbehandlingen bestående af implantation af en anuloplastik omkring mitralklappen. I den anden gruppe implanterede vi hos fem kronisk FIMR-grise en anuloplastik, men desuden genplaceredes papillærmusklerne i retning mod mitralklappen. Tredimensionelle MR-skanninger udført før og efter kirurgi viste, at genplacering af papillærmusklerne førte til en generel forbedring i mitralklappens fliggeometri.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(1):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar