Content area

|
|

The epidermal growth factor receptor in colorectal cancer

Forfatter(e)
Læge Karen-Lise Garm Spindler: Forf.s adresse: Musvitvej 19, DK-8721 Daugård. E-mail: spindler@hafnet.dk Forsvaret fandt sted den 28. februar 2007. Bedømmere: Claus Fenger, Olav Dahl , Norge, og Thoralf Christoffersen , Norge. Vejledere: Anders Jakobsen, Ivan Bradslund og Jan Lindebjerg .

Ph.d.-afhandlingen er udgået fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og er udført på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, som del forskningsaktiviteten i Syddansk Colorectal Cancer Gruppe.

Epidermal growth factor receptor (EGFR) har betydning for tumorudvikling og -vækst og er et vigtigt mål for anticancerterapi ved kolorektal cancer (CRC), hvor en stor del af tumorerne udtrykker EGFR ved immunhistokemi (IHC). Dog er den kliniske anvendelighed af EGFR-IHC-analyse sparsom, både hvad angår prædiktiv og prognostisk værdi ved denne sygdom.

Ph.d.-afhandlingen sammenligner metoder til EGFR-analyse på DNA-, RNA- og proteinniveau i kolorektale tumorer og normalt colonvæv, samt i tilhørende lymfeknudemetastaser, og har påvist manglende korrelation mellem EGFR-niveauet målt ved de forskellige metoder. Resultaterne stiller spørgsmål ved den almindelige opfattelse, at EGFR er overudtrykt i tumorvæv og illustrerer, hvor kompleks en problemstilling EGFR-analyse udgør ved denne sygdom. Man har derfor valgt at undersøge nogle genetiske forandringer relateret til EGFR. Resultaterne viste, at EGFRvIII-mutationen er sjældent forkommende ved CRC. Derimod synes to genpolymorfier (EGFR Sp1-216 G/T-polymorfi og EGF A61G-polymorfi) at have funktionel betydning ved disse patienter, og man undersøgte den prædiktive værdi af EGFR Sp1-216-genotype og EGFR IHC for effekten af præoperative-kemo-stråle-terapi hos patienter med lokal avanceret rectumcancer. Disse resultater indikerer, at EGFR Sp1-216-genpolymorfi- analyse er en lovende prædiktiv markør for komplet patologisk respons i denne sammenhæng. Analyserne kan foretages på en simpel blodprøve og kan bidrage til udviklingen af mere individualiseret behandling af disse patienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(11):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar