Skip to main content

Epilepsy and febrile seizures in twins: genetic and environmental etiological factors

Marianne Juel Kjeldsen: Forf.s adresse: Neurologisk afdeling N, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. E-mail: mjk@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 17. november 2003. Bedømmere: Finn Ursin Knudsen , Per Magnus , Norge, og Leiv S. Bakketeig . Vejledere: Mogens Laue Friis og Kaare Christensen.

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen består af fire artikler og en oversigt og er baseret på arbejde udført ved Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet.

Epilepsi er en heterogen sygdom, der dækker over mere end 40 forskellige fænotyper. Både feberkramper (FK) og epilepsi optræder ofte familiært. Tvillingstudier er unikke i evnen til at skelne mellem fælles gener og fælles miljø som årsag til familiær ophobning af sygdom. Formålet med studierne var 1) at undersøge den relative betydning af genetiske og miljømæssige faktorer for udvikling af FK og epilepsi generelt samt inden for de to grupper partiel og generaliseret epilepsi; 2) at etablere et internationalt samarbejde mhp. at foretage tvillinganalyser inden for de enkelte epilepsisyndromer. Resultaterne er baseret på selvrapporterede data fra knap 35.000 danske tvillinger samt på klinisk validerede og klassificerede data, hvor tvillinger med selvrapporteret epilepsi blev anfalds- og epilepsisyndromklassificeret i henhold til internationale retningslinjer.

Resultaterne viste, at genetiske faktorer har stor betydning for udvikling af FK og epilepsi generelt, samt for såvel partiel som generaliseret epilepsi. Konkordansraterne var signifikant højere for monozygote end for dizygote tvillinger, og heritabiliteten var høj (70% for FK og 70-88% for epilepsi). Et internationalt samarbejde blev etableret mellem det Mid-Atlantiske tvillingregister i USA, det norske tvillingpanel samt det danske tvillingregister. I alt 47.626 tvillingpar er undersøgt, og der er fundet godt 6.000 par med epileptiske anfald. Dette materiale vil danne udgangspunkt for detaljerede undersøgelser af genetiske faktorers betydning for epilepsi og FK.