Skip to main content

European Association of Plastic Surgeons Eighteenth Annual Meeting

Læge Christian T. Bonde E-mail: bonde@rh.dk

10. aug. 2007
2 min.

European Association of Plastic Surgeons (EURAPS) blev stiftet den 23. maj 1989 i Paris med henblik på at fremme plastikkirurgisk forskning og skabe et forum, hvor den ypperste forskning på området kunne fremlægges. Kravene for at blive medlem af selskabet er hårdere end i de fleste andre selskaber. For at opnå medlemskab kræves det, at man har præsenteret et foredrag ved et møde, at man har fået anbefaling fra to medlemmer af EURAPS, og at man har været speciallæge i mindst fem år! For at indsende et abstrakt skal man, såfremt man ikke er medlem, sponseres af et medlem. Der er ingen danske medlemmer af EURAPS. Selektionen af abstrakter til møderne er ekstremt hård, og niveauet er derfor meget højt. I år blev et ud af hver seks abstrakter antaget til præsentation, og for første gang nogensinde var Danmark repræsenteret.

Det plastikkirurgiske selskab i Belgien blev for to år siden udnævnt til Royal Plastic Surgical Society, så åbningen af mødet var med deltagelse af prinsesse Astrid af Belgien.

Mødet startede med et Refresher course on facial rejuvenation med hovedvægten lagt på ansigtsløftning. Underviserne var nogle af verdens mest erfarne kosmetiske kirurger med Sam Hamra (USA), William Little (USA) og Barry Jones (Storbritannien) som hovednavnene. De følgende to dage (kl. 8-18) var inddelt i fire blokke hver. Fredag var emnerne håndkirurgi, medfødte misdannelser/tumorer, ny teknologi og lapkirurgi. Lørdag fokuseredes der på æstetisk kirurgi, brystkirurgi, tissue engineering og kirurgi i øjenomgivelserne. Særligt mindeværdigt var præsentationen fra den franske gruppe fra Amiens, som for første gang præsenterede 18-måneders opfølgning på verdens første ansigtstransplantation. Bortset fra to mindre episoder med begyndende afstødning, som blev behandlet ved at øge den immunsuppresive behandling, er lappen i dag perfekt indhealet, og den mimiske ansigtsmuskulatur fungerer nærmest normalt.

Kvaliteten af mødet gør også, at kritikken af præsentationerne kan være bidende hård. Særlig underholdende er det at iagttage de berømte kosmetiske kirurger fare i kødet på hinanden over, hvis metode der er den bedste!

Det høje niveau gik igen i mødets sociale del. Fredag aftens gallamiddag på den historiske Castle of Ooidonk uden for Gent var uden undtagelse den mest eksklusive konferencemiddag, som undertegnede har deltaget i.

Konklusionen er nem: Hvis man som plastikkirurg ønsker at stifte bekendtskab med den ypperste forskning, specialet kan levere, eller hvis man kun kan deltage i et enkelt møde om året, skal man tage til EURAPS's møde. Næste møde er på Madeira, Portugal, i maj 2008. Se mere på www.euraps.org.