Content area

|
|

Exomsekventering af 49.960 individer fra The UK Biobank

Et stort skaleret studie rapporterer om exomsekventering af 49.960 individer. Studiet påviser en række nye sammenhænge med genetisk variation og sygdom, herunder åreknuder, hornhindesygdom og knogletæthed.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

The UK Biobank er et offentligt tilgængeligt studie af ca. 500.000 individer fra den almindelige befolkning. Af disse har forskere nu exomsekventeret næsten 50.000 individer. De finder ikke færre end ca. fire millioner genetiske varianter, hvoraf ca. 200.000 varianter er ødelæggende loss of function-varianter. Ydermere viser forskere en række nye sammenhænge mellem genetiske varianter og tilstande (som venøse åreknuder, hornhindesygdom og knogletæthed), som ikke tidligere var kendt.

Professor Stig E. Bojesen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette meget vigtige arbejde vil, sammen med den planlagte exomsekventering af de resterende 450.000 individer, udgøre en uhyre vigtig ressource for forskning, men formentlig især for den daglige klinik i takt med, at exom-/genomsekventering får større udbredelse. Desuden afslører studiet vores meget lille indsigt i, hvordan genetisk variation fører til sygdomme. F.eks. har disse overvejende raske individer i snit 95 ødelæggende loss of function-mutationer, og ca. 2% af individerne bærer på mutationer, som man hidtil har været enige om skal rapporteres til bæreren, selvom vedkommende måtte være undersøgt for en helt anden sygdom: de såkaldte tilfældighedsfund. Langt færre end 2% af individerne har udviklet de forventede sygdomme. Dvs. at mutationernes penetrans er meget lavere i den almindelige befolkning end hos de risikogrupper, man hidtil har undersøgt. Dette er dybest set ikke overraskende, men maner til ydmyghed, når vi skal vurdere de tilfældige fund, der nødvendigvis følger i kølvandet på klinisk exom-/genomsekventering i de kommende år. Mere fundamentalt viser studiet os, at human genetisk variation ikke er den ufravigelige skæbnefortælling for den enkelte, som man kan få indtryk af fra mange diskussioner, men at selv de på papiret mest alvorlige mutationer altid skal vurderes sammen med individets øvrige kontekst«.

Van Hout CV, Tachmazidou I, Backman JD et al. Exome sequencing and characterization of 49,960 individuals in the UK Biobank. Nature 2020;586:749-56.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer